Familjeveckan En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att hälften av alla väljare är negativa till den föreslagna familjeveckan. Men personer inom arbetaryrken är överväldigande positiva. 8 av 10 kommunalmedlemmar gillar förslaget. 

Socialdemokraterna har inför söndagens val lovat en extra veckas betald ledighet per år för föräldrar med barn mellan 4 och 16 år, den så kallade familjeveckan.

En undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att hälften av alla väljare tycker att det är ett dåligt förslag och att bara 32 procent är för.

Men det finns grupper där en klar majoritet är positiva. Bland Kommunals medlemmar tycker över 80 procent att det är ett bra förslag som kommer att underlätta vardagen att gå ihop med barnens lov och ledigheter.

Enkätsvar från Kommunals undersökning bland förbundets medlemmar hur de ställer sig till den föreslagna familjeveckan.

 

Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, tycker att det säger något om vilka som verkligen kommer att beröras av förslaget.

– Man måste rikta frågan till de som berörs, man kan inte rikta frågan till chefer i Stockholms innerstad, för dem är det här inget problem. Men för vanligt folk som ser till att välfärden fungerar så är det ett jätteproblem att få de här dagarna och för dem kommer det här underlätta jättemycket.

– Våra medlemmar jobbar med andra människor. De kan omöjligt ta med sig jobbet hem, du kan inte ta med dig den äldre på äldreboendet hem för att du ska jobba hemifrån för att dina barn är lediga. Förskolepedagoger, brandmän och hemtjänstpersonal måste vara på jobbet. Så att de kan få de här dagarna, för att få ett liv som går ihop, det tycker vi är väldigt.

Sammanlagt svarade 1866 kommunalarbetare, varav 987 berörs av förslaget.

Familjeveckan berör cirka 900 000 hushåll. Fem dagar ges till vardera förälder, ensamstående föräldrar får 10 dagar.

Läs mer: Valutspel: S vill ge en extra vecka ledigt för föräldrar