Avdragen kostar nästan 17 miljarder per år och rut utnyttjas allt mer.

På tisdagen presenterade Skatteverket statistik över hur nyttjandet av rut och rot sett ut under 2012. Och skatteavdragen för hushållsnära tjänster samt reparation, underhåll, om- och tillbyggnad fortsätter att användas flitigt: Rut- och rot-avdragen kostade under 2012 staten 16,8 miljarder kronor.

En fjärdedel av pengarna betalades ut i Stockholms län. Men medan nyttjandet av rut-avdraget ökar kraftigt har användandet av rot-avdraget nu börjat plana ut.

Vad gäller rut-avdraget menar Skatteverket att en viktig anledning till ökningen är att allt fler anlitat städerska i hemmet på regelbunden basis. 2,2 miljarder kronor betalade Skatteverket ut i skattereduktion för rut-tjänster under 2012.

Rut- och rot-användandet ser dock mycket olika ut beroende på var i landet man bor och vilken inkomst man har. Till exempel finns fler rut-köpare , 4747 köpare, i Danderyds kommun än det finns i Umeå kommun, 4114 köpare. Detta trots att Umeå kommun har en folkmängd som är nästan fyra gånger så stor som Danderyds. I Umeå kommun bor 116 891 personer, i Danderyds kommun 31 953.

Allra flest är rut- och rot-köparna i Sveriges största kommun, Stockholms kommun. Där köpte 68 893 personer en rut-tjänst under 2012. Värt att notera är dock att de allra flesta avstår: Knappt 8 procent av invånarna i kommunen utnyttjade rut-avdraget under 2012.

82 495 utnyttjade rot-avdraget i Stockholms kommun. Det är nästan 9,5 procent av invånarna i kommunen.

I Göteborgs kommun utnyttjades rut av 25 283 personer (cirka 5 procent av invånarna) och rot av (8 procent). I Malmö fanns under året som gick 14 555 rut-köpare (nästan 5 procent av invånarna) och 19 798 rot-användare (6,5 procent).