Larry Söder, Kristdemokraterna. Bild: Pixabay/Sveriges riksdag

Nyhet Under torsdagen kommer Kristdemokraterna att rösta nej till förslaget om längre och mer varsam infasning av kraftiga hyreshöjningar. Dagens system fungerar bra, anser de. Problem som kan uppstå får man lösa från fall till fall.

Många hyresgäster tvingas av ekonomiska skäl att flytta efter upprustningar som följs av 50-65 procent hyreshöjning. Särskilt personer över 65, barnfamiljer och de med lägre inkomster.

I morgon röstar riksdagen om fyra förslag som ska stärka skyddet för hyresgästerna. Ett av förslagen innebär en längre och mer varsam infasning av väsentliga hyreshöjningar efter renovering.

Läs mer: Civilutskottet: Inget stopp för chockhyror

Det finns i dag möjlighet att begära intrappning av hyreshöjningen. Men praxis är att 50 procent eller mer av höjningen sker på en gång och att resten fasas in under högst tre år. Regeringens förslag är att det ska bli högst tio år. Förslaget ser dock ut att bli nedröstat av de forna allianspartierna och SD.

Larry Söder, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, säger att dagens intrappningssystem fungerar bra. Att det är en bra avvägning mellan fastighetsägarnas investering och att hyresgästerna får en en högre hyra.

– Vi tycker inte att man ska ha en längre intrappning. Det kan bli upp emot tio år om man går efter förslaget, säger han.

Praxis i dag är att hälften eller mer av höjningen sker på en gång och resten under högst tre år. Vilket kan slå väldigt hårt mot olika hyresgäster om den totala höjningen är på 50-65 procent. Är inte det ett problem?

– Ja, det är klart att en hyreshöjning kan vara kraftig för den enskilde. Samtidigt är det så att fastighetsägarna har gjort en investering och på något sätt måste de få ihop sina kalkyler också för att kunna göra de investeringar som behövs i fastigheterna. Jag tycker ändå att det är en ganska bra avvägning att man gör en intrappning under tre år ungefär.

Men det lyfts ofta att många känner sig tvungna att flytta av ekonomiska skäl efter en renovering. Hur tänker ni att man ska få bukt med det här problemet, om inte med längre och mer varsam infasning av kraftig hyreshöjning?

– Det är lite beroende på varför det har blivit som det blir. Man får lösa det från enskilda fall till fall. Jag tror inte att fastighetsägarna är ovilliga att försöka att hantera det på bästa sätt för den hyresgästen man har. Men ett generellt system som tar hänsyn till varje individ funkar inte. Man behöver ha ett generellt system som fungerar i allmänhet då. Sen får man diskutera situationen som blir för den enskilde. Systemet vi har i dag fungerar ganska bra och vi tror att det är en bra avvägning mellan fastighetsägare och hyresgäst.

Men kan man säga att systemet fungerar bra om det är flera som tvingas flytta i samband med omfattande renoveringar?

– Fast jag hävdar nog att om du tar alla de renoveringar som finns så fungerar systemet generellt ganska bra. Sen finns det avarter i varje system och då får man i så fall ta hand om dem på ett säkert sätt och inte ta generella regler för dem.

Tycker Krisdemokraterna generellt att det är bra att renoveringarna finansieras av hyresgästerna genom hyreshöjningar? Eller vill ni se andra sätt? Till exempel stöd från staten genom skattefria underhållsfonder?

– Det finns olika sätt man kan lösa renoveringar sedan. Men i generella drag så har fastighetsbolag oftast bara en intäkt, och den kommer från hyresgästerna. Gör man en investering kommer det att påverka hyresgästen, så är det.

Är det inte då en bra kompromiss att fastighetsägaren får ett ökat värde på lägenheten och hyran höjs inom tid med det belopp man önskat, men den som finansierar, hyresgästen, får en längre och lugnare infasning av höjningen?

– Vi tycker nog att det är en kompromiss som finns i dag också. Det är en infasning på tre år och den fungerar tycker vi. Vi tror inte att man ska ändra på den regeln.

Är det något förslag i propositionen ni tycker är bra?

– Ja, det finns det. Till exempel delen om att när brand inträffar ska hyresgästen ha möjlighet till en ny lägenhet. Vissa delar i propositionen är väldigt bra, vi säger inte nej till hela den. Det är bara till vissa delar vi säger nej.

Läs mer: Renoveringsvåg slår ut ekonomiskt utsatta