Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Nyhet Under torsdagen röstade högeroppositionen nej till förslaget om lugnare intrappning av kraftiga hyreshöjningar efter renovering. SD och KD anser att dagens system fungerar bra. Hyresgästen kan antingen göra en omställning eller leta efter en ny lägenhet, menar SD.

Riksdagen röstade delvis ja till propositionen om att stärka skyddet för hyresgäster. Det kommer bland annat att bli ett starkare besittningsskydd när lägenheten förstörs i brand. Då ska hyresvärden i vissa fall vara skyldig att erbjuda hyresgästen ett nytt hyresavtal.

Förslaget om att hyresnämnden ska kunna förelägga fastighetsägare att åtgärda brister i förvaltningen när hyreshus missköts röstades också igenom.

Men förslaget om en längre och lugnare infasning av stora hyreshöjningar efter upprustning röstades ned av en enad högeropposition.

Bygg- och fastighetsföretaget NCC kom nyligen ut med en rapport som visar att hälften av lägenheterna i miljonprogrammet, 330 000 lägenheter, är i behov av upprustning. För 140 000 lägenheter är behovet akut. Kostnaderna för att rusta upp hela beståndet kan enligt Boverket landa på så mycket som 500 miljarder kronor.

Renoveringsvågen har inneburit att många hyresgäster har fått upp mot 50-65 procent högre hyra. Eftersom fastighetsägarna finansierar upprustningen med hyreshöjningar. Detta har bidragit till det växande fenomenet ”renovräkning”. När människor som inte har råd att bo kvar efter upprustningen tvingas att flytta.

Boverket har konstaterat att en fjärdedel av hyresgästerna flyttar i samband med upprustning. Och att det finns ett ”klart samband med inkomst och de individer som har låga inkomster flyttar i högre grad än de med högre”.

I dag finns möjlighet att begära infasning av hyreshöjningen. Men praxis är att 50 procent eller mer av höjningen sker på en gång och att resten fasas in under tre år. Regeringen föreslog en mer varsam infasning under tio år i stället.

– Det är otroligt att ett sådant litet förslag om en lite mer human intrappning av hyror vid renoveringar ska falla här, sade Ola Möller, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, under debatten.

I ett mejl till Dagens Arena skriver Sverigedemokraternas pressavdelning att partiet tycker att dagens regler fungerar bra.

”Sverigedemokraterna anser att dagens regler med en infasning av hyran är bra och möjliggör för hyresgästen att antingen göra en omställning eller leta efter en lägenhet som är bättre anpassad efter sina egna förutsättningar”.

Även Kristdemokraterna menar att dagens system är en bra avvägning gentemot fastighetsägarens och hyresgästens intresse.

– Det är klart att en hyreshöjning kan vara kraftig för den enskilde. Samtidigt är det så att fastighetsägarna har gjort en investering och på något sätt måste de få ihop sina kalkyler också för att kunna göra de investeringar som behövs i fastigheterna. Jag tycker ändå att det är en ganska bra avvägning att man gör en intrappning under tre år ungefär, sade Kristdemokraternas bostadspolitiske talesperson Larry Söder till Dagens Arena i onsdags.

Sverigedemokraterna menar att en förlängd upptrappning av hyreshöjningen skulle innebära att hyresvärden blir tvungen att kompensera för uteblivna intäkter under infasningsperioden vid förhandlingarna om hyreshöjningar.

”Det finns även en risk att dagens hyreslägenheter inte kan genomföra nödvändiga renoveringar i tid som en konsekvens av upptrappningen, vilket även det skulle drabba hyresgästen negativt”, skriver de.

Hur vill Sverigedemokraterna att man ska hindra att människor tvingas flytta till följd av upprustningar, om inte genom en längre och mer varsam infasning?

”Dagens fastighetsbestånd har ett mycket stort renoveringsbehov, 330 000 lägenheter behöver renoveras enligt Sveriges Allmännytta, vilket måste genomföras. För att kompensera för detta driver Sverigedemokraterna därför att bostadsbidraget och bostadstillägget stärks, så att ekonomiskt svaga hyresgäster ska få bättre möjligheter till ett bra boende”.

I en intervju med Dagens Arena säger Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg att förslaget inte är tillräckligt för att stoppa renovräkningarna. Att de hellre ser förslag som ger hyresvärdarna bättre ekonomiska villkor vid upprustning. Till exempel upprustningsstöd eller skattefria underhållsfonder.

– Men så länge det bara är frågan om att det är hyran som ska finansiera upprustningen, då tycker vi faktiskt att det här är en ganska bra kompromiss mellan fastighetsägarens intresse att finansiera sin upprustning och hyresgästers intresse att ha något slags trygghet i boendet vid upprustning. Det är fortfarande så att hyran kommer att komma dit, det är bara det att det tar längre tid på sig.