Håkan Juholt. Bild: Anders Löwdin / Socialdemokraterna

I veckan besökte Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt Arenagruppen. Dagens Arenas ledarskribenter och redaktörer fick tillfälle att gemensamt ställa några frågor om hans framtida planer och Socialdemokraternas politiska vägval.

Hur ser strategin ut för att vinna tillbaka väljarna till nästa val?
– Först och främst ska vi vara tydliga med de värderingar som bär fram vår rörelse. Ett exempel är medborgarvärdet, som är viktigare än det värde vi har som kunder på en marknad. Det kommer vi att tala mycket mer om framöver.

– Rent strategiskt har vi pekat ut tre nyckelbegrepp: Till att börja med ska vi i alla led forma en politik som bygger på en ”kunskapsbaserad ekonomi”. Vad innebär det att återupprätta det livslånga lärandet? Inte enbart för de som befinner långt från arbetsmarknaden, utan också för de som har jobb?

– Det andra begreppet är ”värdeburen tillväxt”. Det betyder att vi bejakar tillväxt, men inte om den förutsätter rovdrift på naturen, att löntagarna slits ut så att allt färre kan arbeta fram till pensionsåldern, om den förutsätter barnfattigdom. Vilka investeringar är det som innebär att vi får en värdeburen, en långsiktig, tillväxt?

– Och för det tredje: Vi vill återupprätta den ”sociala investeringspolitiken”. Det handlar om att investera i varandra. Vi börjar med symboler som fri entré till de statliga museerna, kraftigt sänkta avgifter till den kommunala musikskolan. Vi kommer att följa upp med fler förslag framöver.

Hur då?
– Utifrån de här tre nyckelbegreppen sätter vi igång arbetet med höstens budget. Men bilden ska redan vara satt. Socialdemokratin ska ha en färdriktning. Om någon frågar: ”Varför lägger ni det här förslaget?” så kan vi svara att ”det här är ett bidrag till att forma en värdeburen tillväxt”, eller ”det här är en del av att skapa en kunskapsbaserad ekonomi”. Vi ska gå åt ett visst håll.

Hur ser du på EU:s utmaningar, till exempel förslaget om en skatt på finansiella transaktioner?
– Jag tror inte att vi ska ha beskattning på EU-nivå. Skatterna ska i första hand vara nationella, för att man där också har störst möjligheter att påverka vad de används till. Det är en demokratifråga. Inte heller ”europakten”, där EU reglerar villkoren för lönebildningen, är en väg framåt.

Hur ser då ett progressivt svar på Europas utmaningar ut?
– I dag står vi inför de mest konservativa, nationalistiska högerregimerna i Europa kanske sedan andra världskrigets slut. Att i det läget öppna upp för mer överstatlighet har jag svårt att se är rätt väg att gå. Socialdemokrater har få att tala med i Europa i dag.

I ditt installationstal som partiordförande på kongressen i våras flaggade du för ”strid om pensionerna”. Varför då?
– För att det är en blind fläck, och har varit så länge. Jag vårdar pensionsöverenskommelsen, att den är blocköverskridande är absolut nödvändigt. Men det kan inte hindra S från att komma med förbättringsförslag. Och om dessa förbättringsförslag avvisas av regeringen, vilket jag hoppas att de inte gör, då tar vi strid.

Vilka förbättringar behövs?
– Det börjar på arbetsplatsen. I dag har vi en genomsnittlig pensionsålder för IF Metallare som ligger på 58 år. Det är klart att vi i det läget inte per automatik kan svara ja på frågan från regeringen att man ska jobba tills man är 70. Börja i stället med arbetsmiljöarbetet, gör det möjligt för löntagarna att försörja sig tills man uppnår pensionsåldern.

– Vi kommer att presentera en lång rad idéer om hur man kan förstärka pensionssystemet, efter att ha lyssnat på LO, TCO och Saco. Då ska vi vara progressiva och driva på, inte bara konstatera att det nuvarande systemet inte är tillräckligt robust för löntagarna.

Vilken är den största svagheten med dagens pensionssystem?
– Rätten till försörjning är nummer ett. Att vi har massarbetslöshet samtidigt som vi har arbetskraftsbrist. Nummer två är att de som är inne på arbetsmarknaden jobbar så hårt att de slits sönder och därmed får börja leva på pension. Dessutom är det ganska många löntagare som inte kommer upp i 50 procent av statlig pension i förhållande till sin sista inkomst.

– Sedan måste vi kunna diskutera att det finns ett samband mellan premier som betalas in och hur mycket du får ut i pension. Det har varit självklart så länge att sänka skatterna, och någonstans finns förstås en balanspunkt där skattesänkningar också kan ställas emot hur mycket du betalar in i pensionssystemet. Men det är inte i den änden jag börjar.

Regeringen har varit tydlig med att de är ute efter en obligatorisk a-kassa, medan S hittills har varit negativa till en sådan idé. Givet den socialförsäkringsutredning som pågår, och att a-kassa sannolikt kommer att förändras på något sätt framöver, vilket är det mer kreativa socialdemokratiska svaret på regeringens ambition?
– Kanske att a-kassan blir obligatorisk men inte allmän.

Vad betyder det?
– Att a-kassan blir kvar i sin organisationsform, att fackföreningarna äger ansvaret för den, men att den samtidigt görs tillgänglig för alla genom att både avgifter och villkor för att omfattas av försäkringen ändras. Då skulle det bli möjligt för alla att vara med i en a-kassa, men den blir inte kopplad till en statlig myndighet utan organiseras via fackföreningarna även fortsättningsvis.

– Men i dag har vi ju ett läge där avgifterna till a-kassan drivits upp, och bara fyra procent av alla löntagare har 80 procent av sin tidigare lön i ersättning. Det är nästan omöjligt för ungdomar att bli medlemmar, och jobbar du i yrken med hög risk för arbetslöshet är avgifterna ännu högre än på andra håll. Så i dag är den ju långt ifrån obligatorisk.

Har du pratat om det förslaget med någon från den politiska motsidan?
– Ja, det pratar vi om. Det här är ju en oerhört viktig fråga för oss, så där för vi samtal.

Hur ser du på relationen till Miljöpartiet och Vänsterpartiet?
– Jag delar Miljöpartiets syn på att politiken kan göra skillnad. Jag välkomnar deras tro på demokratin, att inte bara sitta på läktaren och se på när marknaden inte klarar av uppgifterna, oavsett om det handlar om elmarknaden, järnvägsmarknaden eller något annat. Jag känner en klar och tydlig gemenskap med MP.

– Vänsterpartiet är runt om i landet ett viktigt, pådrivande parti. Jag tror att de har en idédebatt som kommer att ta lite tid, som handlar om vad deras uppgift är och hur de ska förhålla sig till Socialdemokraterna. Jag har ingen lust att jäkta på dem. Vi socialdemokrater befinner oss också i en period där vi måste konsolidera oss och se vart vi står långsiktigt.

– Sedan händer det en hel del på den borgerliga kanten också, i Centerpartiet och Folkpartiet. Det kommer att ta sin tid. Men jag är en samarbetspolitiker och tycker om att arbeta tillsammans med andra, både över blockgränser och inom blocket.

Håkan Juholt besökte Arenagruppen måndagen 30 maj 2011. Frågorna ställdes av Dagens Arenas ledarredaktion och redaktörerna på Dagens Arena.