Socialdemokraterna är på jakt efter ny partiledare och VU sitter i maratonmöte. Dagens Arena förklarar vad som väntar.

Efter Håkan Juholts omedelbara avgång i lördags eftermiddag är Socialdemokraterna på jakt efter en ny partiledare. Läget är extraordinärt och partiet har endast en gång tidigare befunnit sig i en liknande situation – efter mordet på Olof Palme. Dagens Arena förklarar tre möjliga scenarier för hur nästa partiledare kan utses.

1. Partistyrelsen beslutar om ny partiledare. VU utser en kandidat som godkänns av partistyrelsen. Så skedde efter mordet på Olof Palme, när Ingvar Carlsson utsågs till partiledare. Flera ledande socialdemokrater har uttalat sig för en sådan lösning, däribland EU-parlamentarikern och före detta partisekreteraren Marita Ulvskog:
– Partistyrelsen är ett utmärkt ställe att fatta den här typen av beslut på, säger hon till Dagens Nyheter (ej på nätet).

Det som talar för detta är behovet av att utse en partiledare snabbt som kan ta över rodret i det just nu herrelösa partiet. Andra bedömare talar om att en utdragen valprocess kan leda till mer framträdande falangstrider och att det därför är viktigt att utse en ny partiledare snabbt. Emot talar bristen på öppenhet och krav på att medlemmarna ska få ökat demokratiskt inflytande.

2. Valberedning och extrakongress. En valberedning tillsätts som arbetar med att ta fram en ny kandidat fram till en extrakongress som i så fall skulle hållas redan i vår eller tidigt i höst. Fram till extrakongressen leds partiet då antingen av Carin Jämtin eller av en tillförordnad partiledare.

Så här skriver Bror Perjus om varför han anser att en valberedning ska ta fram nästa partiledare:

Tillsätt en ny valberedning. […] Utlys en diskussion genast i partiets samtliga grundorganisationer. Vaska fram partiledarkandidater. Låt dom träda fram. Ordna gärna debatter mellan dem. Men en stark och mogen valberedning ska klart och tydligt förorda ett förslag till partiordförande till en ny extrakongress, exempelvis i september i år, som då får två hela år på sig att etablera sig.

Traditionellt sett brukar partiledare i Socialdemokraterna vaskas fram genom att en valberedning tillsätts och att den leder arbetet med att ta fram en kandidat som får enhälligt stöd av beredningen. Även om en valberedning tillsätts finns en möjlighet för intresserade kandidater att gå ut och kandidera öppet. De främsta argumenten för en sådan lösning är tradition, hävd och gammal vana. Så brukar det gå till, helt enkelt, och nästa riksdagsval infaller först om två och ett halvt år.

Emot talar partiets exceptionellt svåra läge. Viljan och acceptansen för en snabb lösning verkar vara förhållandevis stor. En mer traditionell process kommer också att medföra krav på ökad öppenhet. Pandoras box öppnas, vilket många i partiledningen fruktar i dagsläget.

3. Öppen process. Flera VU-ledamöter har uttalat sig för att utse en tillförordnad partiledare som får verka fram till den ordinarie kongressen i april nästa år. Den tillförordnade partiledaren skulle ha möjlighet att kandidera på kongressen och kan då ställa upp mot de kandidater som har vaskats fram av partiet, eller anmält sig frivilligt. I så fall har scenario två ovan blivit en process inslag av den öppenhet som vi har sett i valprocesserna inom C, MP och V.

Innan Håkan Juholt avgick har behovet av en öppen process efterlysts vid flera tillfällen. Utvecklingen, såväl inom Europas S-partier som i den svenska politiken, utvecklas snabbt i riktning mot ökad öppenhet.

Det som talar för en sådan lösning är behovet av att få ett brett stöd för kommande partiledare och att under en längre tid kunna väga olika kandidater mot varandra. Likaså finns ett växande behov av en större öppenhet kring valet av nästa partiledare. Som bloggaren Alexandra Einerstam skriver:

”Kan inte någon insatt socialdemokrat berätta för mig varför det är så bråttom och varför tidsbrist (och stadgar) nu anges som skäl för en stängd process? Är det inte den stängda valprocessen som är en av orsakerna till att vi befinner oss i den situation vi gör nu?”

Mot argumentet om öppenhet ställs just behovet av att utse en partiledare som snabbt kan styra upp partiet på rätt köl. Som SSU skriver i en debattartikel på SvD Brännpunkt:

För det första måste partiet snarast utse en ny ordförande som kan utgöra en samlande kraft i partiet. SSU har länge pläderat för en öppen process, med flera kandidater och utfrågningar över hela landet. Det gör vi fortfarande, men vi inser dock att en sådan process i dagsläget skulle göra större skada än nytta. Tiden till det finns helt enkelt inte. Sveriges största politiska parti kan inte stå utan ledare i vad som förmodligen skulle vara månader.

Processen som nu tar vid kan även åskådliggöras på följande sätt (tips via Fredrik Pettersson):