Moderaterna

“Det vi måste göra är att göra det lättare för den äldre att avgöra om det här är god kvalité.”

På fredagen kunde Dagens Arena berätta om det lotteri som införs för att bestämma vilken hemtjänstutförare som får ansvar för de personer som inte själva valt någon utförare, det nya så kallade ickevalssystemet.

Systemet får kritik från såväl Socialdemokraterna som fackförbundet Kommunal. Men ansvarige äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) försvarar det nya systemet.
– Vi har haft ett ickevalsalternativ som när vi upphandlade det gällde hela Stockholms stad. HSB Omsorg har vittnat om att det varit väldigt svårt att täcka hela Stockholm.
– De har upplevt att det varit ett ganska stort ekonomiskt bekymmer. Då föreslog förvaltningen att vi skulle banta ner det till mindre områden och det finns då andra kommuner som haft som ickevalsalternativ att man har ett rullande schema med olika aktörer under året beroende på vilken månad det har varit.

Förstår du att vissa kan tycka att det är stötande att man låter lottsedeln avgöra vilket företag som får ansvaret för våra gamla, ibland mycket sjuka människor?
– Det är ingen lottning. Det är ett bättre system än det vi har i dag.

I tjänsteutlåtandet står det att det ”avgörs genom lottning”.
– Jo… Men så som man beskriver det låter det både brutalt och… ja, det är ju inte så att de gamla är utsatta för ett lotteri. Jag vänder mig mot den beskrivningen.

Finns det en risk att seriösa aktörer säger nej till att vara med i lottningen för att de ser att de måste kompromissa med kvalitén för att klara av att ta de här kunderna?
– Det vet jag inte om det i praktiken finns företag som inte vill vara med i detta. I en del andra kommuner som har det här systemet har ju antalet aktörer varit så mycket färre att det varit enkelt att fördela tio, tolv aktörer mellan månaderna på året. I Stockholm har vi väldigt många aktörer. För att det ska finnas rättvisa mot aktörerna måste alla företag få vara med om de vill.

Är det för att det är praktiskt för er eller för att det är det bästa för de som får hemtjänst?
– Vi vill att den äldre ska avgöra vem som ska komma hem och arbeta i dennes hem. Mycket av ickevalen beror ju på att det är väldigt svårt att jämföra de olika aktörerna med varandra. Många äldre jag träffar säger att valen liknar varandra väldigt mycket på pappret, så man måste nästan prova på. Man har inte känt att det varit lönt eller tillräckligt lätt.
– Vi vill göra öppna jämförelser lättare och också ha en lotsfunktion i kommunen som gör det enkelt för de äldre att båda välja men också att byta om man valt fel.
– Mycket av ickevalen handlar om att det är svårt att välja mellan de kanske 80 aktörer som finns i en region.

Pensionärernas riksorganisation PRO trodde att de som inte valde automatiskt hamnade i den kommunala hemtjänsten. Hur väl informerade är de som får hemtjänsten?
– Om PRO inte känner till att ickevalet har varit HSB Omsorg har det såklart varit brister i informationen.
– Ofta är det viktigaste att man kan hitta en aktör som kan leverera god kvalité. Så det vi måste göra är att göra det lättare för den äldre att avgöra om det här är god kvalité.

Men om man är 85 år gammal och väldigt sjuk, är det nödvändigtvis så att mer tillgänglig information kommer leda till att man gör ett bättre val?
– Nej, men alternativet är ju inte heller bra. Man måste ju utgå från att den hemtjänst som levereras i staden är en god hemtjänst. Men är det så att det inte är en god hemtjänst, en omsorg som fungerar, så måste man snabbt kunna byta. Det är jätteviktigt att uppgifterna kring kvalité är lätt för de äldre att följa. Sen finns en kategori personer som av olika skäl inte väljer. Det kan vara att man är sjuk. Men ofta handlar det om att det är svårt att välja när det är så många aktörer som liknar varandra. Man måste pröva på.

Socialdemokraterna hoppas att ni ska ändra er – men det kommer ni inte att göra?
– Nej, det här är värt att pröva för ickevalen.
– Men vi kommer naturligtvis följa det här och se att det fungerar.