Nyhet I sommar kommer bemanningskrisen i vård och omsorg bli svårare än vanligt. Om detta larmar både fack och arbetsgivare. Och i takt med att befolkningen blir äldre och behoven ökar kommer personalbristen att bli ett allt större problem för patienters, äldres och anställdas hälsa. 

Det krisar inom vården och äldreomsorgen. 13 av landets 21 regioner larmar om att bemanningsbristen i sommar är svårare än vanligt. Och samtliga 21 regioner erbjuder sin personal ekonomisk ersättning för de som kan tänka sig att flytta sin sommarsemester.

– Det här är en utveckling vi har sett under lång tid. Vi får signaler från både medlemmar och förtroendevalda att som personalbristen är i år har det aldrig varit tidigare. Vi är uppe i summor på 100 000 kronor på fyra veckor för personal som avstår sin semester, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Även om det erbjuds generösa ersättningar menar Vårdförbundet att det här är en ohållbar utveckling som endast kommer att bli värre framöver, utifrån att behoven ökar i takt med att befolkningen blir äldre.

– De yrkesgrupper vi har som medlemmar har inte ökat i den takt det skulle behövas i förhållande till demografin. Jag hoppas verkligen att politiker och arbetsgivare tar sitt ansvar nu. Personalen har jobbat hårt under hela pandemin, det var brist då och brist nu. De har behov av vila och återhämtning, säger Sineva Ribeiro.

Hur kan det här komma att påverka patientsäkerheten?

– För de patienter som är inne i systemet kommer vi att klara sommaren. Men det kommer det att kosta våra medlemmars hälsa. De får jobba dubbla pass och övertid som aldrig förr och ställa upp för att lösa luckor. Men för de patienter som inte är i systemet kommer kötiderna att bli ännu längre. Vi vet också att när det saknas vårdyrkesgrupper så ökar vårdskadorna, det gör de redan nu.

Varför tror du att det är så svårt med bemanningen i vården?

– Frågar du mina kollegor är det dåliga villkor. De får inte den kompetensutveckling de behöver och har inte lön som de tycker är värd. Arbetstiderna är helt orimliga och utan möjlighet till återhämtning. Nu får de inte ens semester, säger Sineva Ribeiro. 

Även inom äldreomsorgen larmas det om att sommaren kommer att bli ovanligt tuff. Fackförbundet Kommunal lät göra en enkät förra veckan där förtroendevalda i landets kommuner fick svara på hur de ser på bemanningen i sommar. 193 av 287 kommuner svarade och av dem uppger tre av fyra att tillgången till sommarvikarier kommer att vara otillräckligt eller katastrofal. Bara två procent angav att situationen är bra.

– Resultatet är tyvärr inte överraskande, men väldigt skrämmande. Det blir en tuff sommar och äldreomsorgen är redan hårt ansatt med låg bemanning redan från början. Jag känner en oro för verksamheten men framför allt för personalen som ska leverera en bra äldreomsorg under de här förutsättningarna, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Kommunal ser att arbetsgivaren även i äldreomsorgen lockar med pengar för att personal ska flytta på sin semester.

– Personalen behöver den här återhämtningen, de senaste åren har varit enormt ansträngande. Men nu kanske de inte får den för att de känner sig mer eller mindre tvungna att ställa upp, för de vill inte sätta vare sig verksamheten eller sina kollegor i klistret. Det är ohållbart och det finns inga långsiktiga strategier. Arbetsgivarna är överraskade varje sommar och sätter bara plåster på en blödande organisation.

Vad tror ni att det beror på att det är svårt med bemanningen varenda sommar?

– Det är svårt med kompetensförsörjning, arbetsgivaren säger att det är deras största utmaning. Då kanske de behöver fundera på varför det är så svårt att locka personal till yrket. Det är även svårt att behålla den personal som finns. Det krävs mer hållbara arbetsscheman för att personalen ska orka, och mindre otrygga anställningar.

Kommunal understryker precis som Vårdförbundet att bristen på personal kommer att öka om ingenting görs snart.

Hur kommer personalbristen och att de inte får återhämtning påverka de äldre?

– Personalen slår knut på sig själva för att se till att de äldre har det så bra som möjligt. Det gör de ofta på bekostnad av sin egen hälsa, tyvärr. De ställer upp, jobbar övertid och gör fler arbetsuppgifter fastän de inte hinner. De äldre är ofta väldigt nöjda tack vare att personalen ändå gör ett så bra jobb. Men tyvärr är konsekvenserna att de inte orkar jobba heltid och att de lämnar yrket i förtid. Så är det inom all vård- och omsorg, säger Malin Ragnegård.