Skärmdump Almis hemsida

Nyhet Statliga Almi har gett missvisande siffror över hur könsfördelningen sett ut i de företag som de hjälpt med lån. Stödet har gått till färre kvinnor än vad bolaget redovisat. Det visar en granskning som Riksrevisionen gjort.

Statens bolag för att främja företagande, Almi, har uppdraget att främja företagande i Sverige, bland annat genom att ge lån till företag som vanliga kreditinstitut missgynnar. Sedan 2015 har över 4000 nya lån beviljats per år. De totala lånesummorna ligger runt 4 miljarder årligen. En uttalad del av uppdraget är att särskilt fokusera på jämställdhet och kvinnors situation som företagare. Riksrevisionen har nu granskat redovisningen av detta och kommit fram till att Almi har gett missvisande siffror.

Enligt Riksrevisionen har företag som leds av mixade team bestående av minst en man och en kvinna genomgående redovisats som kvinnliga låntagare. Detta har lett till att siffrorna sett mer jämställda ut än vad som gällt i verkligheten.

Sedan 2013 har cirka 70 procent av lånen getts till företag med män. Almis siffror har samtidigt visat att 30 procent gått till företag som leds av kvinnor, men Riksrevisionens granskning visar att runt en tredjedel av dessa lån i själva verket gått till mixade företag. Andelen kvinnor som fått stöd är alltså ännu lägre än vad som redovisats.

– Almi har inte varit tydliga med att företag som leds av mixade team räknas som att de leds av kvinnor. Därmed har Almi givit sken av ett bättre utfall än vad som faktiskt varit fallet, säger Emilia Johansson, projektledare för granskningen i ett uttalande.

Almis kommunikationsdirektör Lars Mårdbrant håller med om att redovisningen har varit missvisande.

– Så är det ju, men vi har haft en dialog löpande med Riksrevisionen så det är nu korrigerat. Problemet har varit att det sällan är så renodlat. Hur ska man till exempel räkna om det finns tre män och en kvinna i företaget? För att komma till rätta med detta följer vi nu den princip som Tillväxtanalys tillämpar. Det har dock inte legat någon avsikt från Almi att försköna siffrorna. Om du blickar tillbaka till våra årsredovisningar så har vi även varit tydliga med hur så kallade mixade team har hanterats, men inte alltid. Vi har inte riktigt varit konsekventa helt enkelt, säger han.

Riksrevisionen menar att även regeringen kunde ha utfört ett bättre arbete i sammanhanget.

– Den generella bilden är att regeringen borde ha tagit ett större ansvar och gett Almi tydligare vägledning om vad uppdraget innebär, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett uttalande.