Vad har hänt sedan landet invaderades för 20 år sedan? Se fotografen Jonas Gratzers bilder av människor som på olika sätt påverkats av invasionen, det efterföljande sekteristiska våldet och IS-styret. 

Hemmet förstört

Nabi Gergis, 48 med sina två barn, Xalil 5 och Aisha 11, står i ruinerna utanför deras hem i gamla Mosul.

Aisha 11, står i ruinerna utanför sitt hem i gamla Mosul.

Flyktingläger finns kvar

I internflyktinglägret Sharya, utanför Dahouk i irakiska Kurdistan, står en yazidisk flicka i familjens tältbostad. Trots att det gått fyra år sedan Irak befriades och IS besegrades finns det familjer som fortfarande är internflyktingar och bor i flyktingläger. Det finns cirka 1,2 miljoner internt fördrivna personer och 4,1 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. Osäkerhet, brist på försörjning och förstörda eller skadade bostäder hämmar människors möjlighet att återvända hem.

En yazidisk flicka utanför familjens tältbostad i Sharyalägret. Lägret inhyser 13271 yazidiska internflyktingar.

I Bahraka-lägret utanför Erbil letar Mohammed Nihad igenom vad som är kvar av familjens hem efter eldsvådan som tog en persons liv. På bara några minuter brann fyra baracker ner. Nu finns bara förkolnade rester kvar.

Avin Aveen 6, och hennes bror i ett internflyktingläger utanför Erbil.

Flickor kan gå i skolan igen

Lektion pågår på Risala flickskola i Mosul, som öppnade igen 2018 efter att tvingats hållas stängd i nära fyra år när IS tvingade alla kvinnor att stanna hemma.

Aisha al-Jabouri , 16, från Mosul. Hon och hennes familj flyttade tillbaka 2021 från Amman, Jordanien eftersom hennes pappa fått jobb som universitetslektor. Livet i Amman var mycket enklare för henne. Friheten var större och hon kunde leva ett mycket mer aktivt liv än i Mosul. Framtiden ser dock ganska ljus ut och just nu fokuserar hon på att få bra betyg för att kunna bli antagen på lärarlinjen.

Faror från kriget

På åkermarkerna i Tel Keif arbetar Alaa Ibrahim 22 år med att röja minor, som IS strategiskt lagt ut som en försvarslinje när de kontrollerade området. Irak är ett av de länder som har störst mängd landminor och oexploderad ammunition.

Tuff tid för tandläkarklinik

En patient lagar sina tänder inne på tandläkarkliniken Wisdom Dental Polyclinic i Mosul. När Islamiska Staten, IS, gick in i Mosul och tog över staden var det ett liv under förtryck och en konstant kamp för kliniken att hålla igång verksamheten trots ständig brist på material, medicin och den smygande skräcken att drabbas av IS intoleranta lagar.

Ljus framtidstro

Kerim, kurd från Shemshama, Irak ser positivt på framtiden.Hans situation har märkbart förbättrats sedan Baathregimens fall. Idag har han närmare 400 får som generar en bra inkomst för honom och familjen.

Läs mer om situationen i Irak i Urban Hamids och Jonas Gratzers reportage

Foto och text: Jonas Gratzer

Bildreportaget publicerades för första gången i Dagens Arena den 9 januari 2023