Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr
Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr

Anders Borg gör retoriska utfall mot de svenska storbankerna. Men några konkreta politiska förslag är inte att vänta.

Anders Borgs uttalanden om att banksektorn är underbeskattad har väckt både förvåning och förvirring i den politiska debatten. I dagens Svenska Dagbladet intervjuas finansministern av SvD:s reporter Carolina Neurath (som försäkrar att hon har intervjun på band).

Intervjun börjar i det faktum att de fyra svenska storbankerna de senaste åren, trots eurokris och hög arbetslöshet, gjort storvinster. Sammanlagt mer 200 miljarder kronor sedan 2008. Till SvD säger Anders Borg:

Till en viss del är det också uppenbart att storbankernas höga vinster är ett resultat av att kunderna har få andra alternativ. Samt att bankerna har tagit del av breda offentliga stödsystem.

Det är bland annat detta som gör att vi på sikt nog måste föra en diskussion om hur vi ska se på skatterna i banksektorn.

Det hela är särskilt intressant eftersom det på EU-nivå just nu diskuteras om en skatt på finansiella transaktioner bör införas i unionen. Sverige, tillsammans med bland annat Storbritannien har dock – åtminstone hittills? – varit kallsinniga till en sådan skatt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt gick också snabbt ut och markerade mot sin finansminister: Regeringen för inga diskussioner om en ny bankskatt och är motståndare till en transaktionsskatt i EU, meddelade han.

Också Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson Per Bolund riktar kritik mot finansministern, om än av andra skäl: Det är helt uppenbart att finansministerns hårda ord och hans lama handlingar inte hänger ihop, säger man i ett pressmeddelande.

Inte första gången Borg rasar
Som bland annat Alliansfritt Sverige har påpekat har finansminister Anders Borg en rad gånger det senaste åren ”rasat” mot bankerna. De konkreta politiska förslagen har dock inte duggat lika tätt.

I höstas presenterade regeringen ett förslag om högre kapitaltäckningskrav – bankernas ”buffert” – för de svenska storbankerna. Den propositionen behandlas förmodligen i september i år. Förutom detta initiativ finns inga konkreta förslag som rör bankernas vinster eller räntenivåer inplanerade under året.

Dagens Arena försökte få någon klarhet i frågan från Anders Borgs pressekreterare Daniel Valiollahi.
– Det som framför allt lyfts fram är att finansministern tyckte att banksektorn var en underbeskattad bransch. Och han antydde att det här ska man titta på, säger han till Dagens Arena.

Är det en rimlig tolkning att det inte kommer att komma några nya propositioner eller skarpa förslag den närmaste tiden?
– Du ska tolka det som att finansministern har sett det här, och att han tycker att det är en underbeskattad bransch.

Anders Borg har varit ute flera gånger i debatten och uttryckt ett missnöje med det svenska bankväsendet. Bland annat de stora vinsterna. Finns det några konkreta förslag från finansdepartementet på det området?
– Han vill absolut sätta press på bankerna. Finansinspektionen fick ett uppdrag i november att kolla på bolånemarginalerna som bankerna har, och hur det förhåller sig till de nya kapitaltäckningskraven. Den första rapporten kommer i maj, och sedan kommer det komma fler rapporter.

Så, återigen, det låter inte som att det kommer att komma några skarpa politiska förslag under det här året?
– Som sagt, i maj ska Finansinspektionen återkomma. Vad som händer därefter får vi återkomma till då.