FOTO: Sandrine/flickr

POLITIKERHOT Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda ökar. Utsatta politiker uppger att det leder till självcensur.

– Det kan till exempel handla om att man förhåller sig passiv i en fråga istället för att engagera eller uttala sig, säger Anna Frenzel, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Andelen förtroendevalda som uppger att de utsatts för trakasserier, hot eller våld har ökat från 20 till 25 procent mellan 2012 och 2016, det visar en ny rapport från Brå. Allra störst är utsattheten bland riksdagspolitiker, bland dem har utsattheten ökat från 60 till 66 procent under 2012­–2016.

Rapporten visar också att kvinnor utsätts oftare än män för hot och påhopp i sociala medier. Där har utsattheten bland kvinnor ökat från drygt 8 till 15 procent under 2012–2016. Under samma period ökade utsattheten bland män från knappt 8 till 13 procent.

Nära en tredjedel (29 procent) av de utsatta uppger att trakasserierna lett till att man censurerat sig själva i frågor kopplade till det politiska uppdraget.

– Det kan till exempel handla om att man förhåller sig passiv i en fråga istället för att engagera eller uttala sig. Även oro för att utsättas kan leda till att man ändrar ståndpunkt i en fråga, säger Anna Frenzel,