Förhandlingar har inletts mellan EU-kommissionen, ECB och IMF om villkoren för att Portugal ska få ta del av ett nödlån. Förhandlingarna är inte öppna för allmänheten. Dock har en IMF-rapport som cirkulerat runt visat att försämrade villkor för arbetare är att vänta. Fackets rätt till förhandlingar begränsas och anställningsskyddet försämras om villkoren i rapporten går igenom.