Bild: Flickr/Jerry Lai
Bild: Flickr/Jerry Lai

Vårdval Dramatisk personalflykt, fler kvinnor som tvingats föda på annat sjukhus än de önskat och minskad valfrihet. Forskare vid Karolinska institutet har analyserat konsekvenserna av BB Sophias inträde på Stockholms förlossningsmarknad.

Turerna kring den nu stängda förlossningskliniken BB Sophia har varit många. Nu slår forskare vid Karolinska institutet fast att inträdet av en privat förlossningsklinik ledde till mindre valfrihet för gravida kvinnor, fler hänvisningar till andra sjukhus och vad chefer på sjukhusen kallar »personalkarusell«.

När BB Sophia öppnade förlorade Danderyds sjukhus 75 procent av personalen som arbetade dagtid. BB Stockholm blev av med 6o procent, Karolinska i Solna med 40 procent och Karolinska i Huddinge runt 33 procent av personalen. Personalkarusellen ledde till kompetensförlust och hög stress bland medarbetarna. Vissa kliniker ersatte barnmorskesköterskor med undersköterskor. Andra tvingades stänga förlossningsrum.

Trots att blivande föräldrar sedan 1992 har kunnat välja var de vill föda, marknadsförde alliansen i Stockholms landsting vårdval förlossning som en valfrihetsreform. Marknadiseringen av förlossningsvården skulle också ge fler förlossningsplatser och konkurrensen skulle driva klinikerna att utveckla vården.

Men enligt rapporten har vårdval förlossning fått motsatt effekt. Var femte kvinna tvingas föda på en annan förlossningsklinik än hon önskat. Inte heller har valfriheten ökat då både BB Södra och BB Sophia, de kliniker som erbjöd alternativ till traditionell förlossning, har lagt ner.

Inte heller har vården utvecklats i någon högre utsträckning. Forskarna kommer fram till att sjukhusen konkurrerar om barnmorskor, snarare än om patienter. Och att det finns en vilja hos barnmorskorna att utveckla förlossningsvården, men den konkurrens som vårdval förlossning leder till är inte en tillräckligt stark drivkraft för att förbättra och skapa en mer innovativ förlossningsvård, konstaterar de.