Foto: Webstjärnan/Flickr.
Foto: Webstjärnan/Flickr.

Lärare varnar för att lönelyftet kan få samma konsekvenser som den sågade förstelärarreformen. “Det kommer bli löneskillnader som upplevs orättvisa”, säger Bo Jansson, Lärarnas riksförbund.

Från och med i höst kommer 60 000 lärare få en statlig lönehöjning på i snitt 3 000 kronor genom regeringens lärarlönelyft. Sammanlagt har regeringen avsatt 3 miljarder till satsningen i årets budget.

Men det är inte alla lärare som kommer att få höjd lön, utan enbart de som anses vara särskilt kvalificerade och ha god förmåga att utveckla utbildningen. Vilka lärare som ska anses vara bättre än andra beslutas av arbetsgivarna utifrån kriterier som regeringen tagit fram i samverkan med lärarfacken.

Samma princip tillämpas vid tillsättandet av förstelärartjänster. Något som tidigare i veckan genererat hård kritik från lärarkåren. I en ny undersökning har Statskontoret tillfrågat 6 000 lärare vad de tycker om förstelärarreformen – en majoritet av lärarna sågar den och menar att löneskillnaderna splittrar kåren. Lärare har också vittnat om rektorer som ger tjänsterna till sina kompisar.

Marcus Henriksson, lärare på Lugnetgymnasiet i Falun, är en av kritikerna.

– Rektorerna kan använda förstelärartjänster till att belöna lärare som är lojala, som inte kritiserar rektorn. Dessutom skapar reformen splittring bland lärarna – det blir ett a- och b-lag, säger han.

Han berättar att han vet lärare som tackat nej till en förstelärartjänst av rädsla för att de andra lärarna skulle ogilla dem. Nu varnar han för att lärarlönelyftet kan komma att generera samma problem.

– Hur ska man egentligen avgöra hur duktig en lärare är? Det kan skilja väldigt lite mellan två lärare där den som är lite bättre får en rejäl löneökning. Jag tror lönelyftet kommer skapa mer stress bland lärare, säger Marcus Henriksson.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, håller med om att det kan uppstå problem.

– Det är klart, vi kommer ha en stökig situation eftersom arbetsgivarna inte har skött sitt jobb tidigare med lärarlönerna. Det kommer bli löneskillnader som upplevs orättvisa.

Han säger att det är arbetsgivarens ansvar att se till att fördelningen av löneökningarna sker på ett legitimt sätt utifrån kriterierna.

– Men hur tydligt man än skriver kriterierna så kommer det alltid finnas en risk att arbetsgivarna tolkar dessa på olika sätt, säger han.

Lärarlönelyftet har tidigare fått kritik från flera remissinstanser – till exempel LO, Medlingsinstitutet och Arbetsgivarverket – som anser att satsningen äventyrar den svenska lönebildningsmodellen.