I dag avslöjar Dagens Arena att fyra av tio friskolegymnasier sparar inte elevernas slutbetyg enligt lagen.

Se vilka fristående gymnasieskolor som slarvar med betygen i din kommun. Här finns hela listan att ladda ner » (maximera storleken genom att zooma in). Tyvärr tillåter inte WordPress att vi laddar upp excelfiler. Om du vill ta del av dokumentet som excel, mejla yonna.waltersson@arenagruppen.se eller ring på 073-654 13 07

Av 466 fristående gymnasieskolor har endast 266 har överlämnat slutbetyg till kommunen för elever som gick ut vårterminen 2012.

Så här ser det ut i Stockholm, Göteborg och Malmö:

I Stockholms kommun har 66 fristående gymnasieskolor överlämnat slutbetyg till kommunen för elever som gick ut vårterminen 2012, varav 19 fristående gymnasieskolor har inte gjort det.

I Göteborg har 25 fristående gymnasieskolor gjort det, medan tre inte har gjort det.

Av storstäderna ligger Malmö sämst till. Av 24 fristående gymnasieskolor har ingen skola överlämnat slutbetyg till kommunen för elever som gick ut vårterminen 2012.

Se några övriga exempel:

Fristående gymnasieskolor HAR överlämnat Har INTE överlämnat
Linköping: 4 7
Kristianstad: 1 6
Borås: 5 4
Eskilstuna: 0 6
Nacka: 0 6
Gävle: 0 6
Lund: 6 6
Sollentuna: 0 7

 

 

Fakta/Tidigare oreglerat
Fram till år 2008 fanns det ingen reglering kring hur friskolor skulle hantera betygshandlingar. Efter 2008 blev friskolorna tvungna att själva arkivera betygen. I och med den nya skollagen som började gälla för läsåret 2011/2012 är friskolorna skyldiga att skicka in slutbetyg för arkivering i den kommun där skolan befinner sig.Läs även Dagens Arenas intervju med Deeqo Hussein som inte kan få tag på sitt betyg sedan hennes friskola gått i konkurs.Läs också intervjuerna med Skolverket och Friskolornas riksförbund:

Fotnot: Dagen Arena har tidigare avslöjat att slutbetygen försvunnit för elever som tagit studenten från den konkursdrabbade JB-koncernens skola i Sundsvall år 2006 och 2007.

Efter publicering har vi fått följande kommentar från Danderyds kommun: “Vi har svarat på er enkät om leverans av slutbetyg från friskolor. Jag vill göra en rättelse i vårt lämnade svar. I Danderyds kommuns svar angav vi att kommunarkivet för läsår 2012/2013 inte har fått in betyg från friskolan Marina Läroverket. Det stämmer inte. Marina Läroverket har lämnat in betygskopior, dock hade informationen  inte hunnit registreras i kommunarkivets arkivredovisningssystem. Därav den felaktigt lämnade uppgiften i enkätsvaret. Jag ber att uppgiften rättas till och att Marina Läroverket tas bort från er lista över skolor som inte har lämnat betyg.” Dagens Arena har uppdaterat vår sammanställning i enlighet med detta.