Velibor Vukotic, Tommie Hägg och Kent Jansson.

LO-kongress 2024 Under helgen pågår LO:s kongress i Stockholm. Dagens Arena har pratat med tre företrädare för Handels om deras viktiga frågor inför helgen. Arbetstid och arbetsmiljö är de stora frågorna. 

LO:s kongress är igång på Waterfront i Stockholm. Där samlas under helgen representanter från de 14 fackförbunden för att ta beslut om LO:s arbete de kommande åren. Totalt har 280 motioner lämnats in, ett antal av dem av Handels. 

Den stora frågan för Handels medlemmar, och flera andra förbund, är arbetstiden. De vill ha ett nytt mått på heltid för att så många som möjligt av deras medlemmar ska kunna arbeta heltid. 

Tommie Hägg sitter i Handels förbundsstyrelse och är delegationsansvarig för förbundets ombud på kongressen. 

– Den stora frågan inför kongressen är arbetstidsmåttet. Det har varit en fråga för oss länge, men på senaste tiden har den fått fart både fackligt och politiskt. Vi anser att det först och främst är en fråga för riksdagens bord. De små förbunden skulle inte ha en chans att vinna denna fråga genom avtal och därför behöver vi ta det gemensamt. 

Ett motargument till kortad arbetstid är att det skulle kosta arbetsgivare och samhället pengar. 

– Jag menar att det handlar om prioriteringar. Vi i Sverige har aldrig varit rikare än nu, så det handlar om politiska beslut som får vinningarna att fördelas korrekt. 

Övervakning en arbetsmiljöfråga

Utöver arbetstiden är arbetsmiljön en stor fråga. Övervakning och potentiella olyckor är framförallt frågor som engagerar Handels medlemmar. 

– Alla dessa rapporter om dödsolyckor på arbetsplatser. Många av våra medlemmar arbetar med tunga föremål och maskiner. Eller i butiker där man inte vet vem som kan komma in genom dörrarna. Man bara väntar på att något hemskt ska hända, tyvärr, säger Tommie Hägg. 

En motion som lämnats in av Handels handlar om övervakning. Tommie Hägg säger att det är en stor arbetsmiljöfråga för Handels medlemmar och kan komma att bli större. 

– Övervakning ses ofta endast som kameror, men genom ny teknik har det blivit mycket mer än så. Vi behöver lagar som reglerar denna utveckling för att vi ska kunna få vara individer även i framtiden, säger Tommie Hägg. 

Velibor Vukotic har arbetat på Dagabs lager i Hässleholm i sex år och är förtroendevald i fackklubben på företaget. Det är ett fysiskt jobb som tär på knän och rygg, men han trivs på sin arbetsplats. De använder sig av systemet ‘Pick by Voice’ vilket är en trådlös terminal som ger instruktioner för var och vilka varor de ska lasta. 

– Digitaliseringen har lett till en effektivisering och det blir färre misstag nu än innan. Risken är kanske att terminalerna ju tar in information om oss arbetstagare. Om vi står stilla, hur snabbt vi plockar och sådan information går att få fram. Det finns nog en risk i det. 

Velibor Vukotic menar att det på Dagab inte finns ett problem med övervakning.  Informationen används vad han vet endast om någon inte uppnår sina plockmål och då för att se om en arbetstagare behöver stöd. 

– Dagab är ett stort företag med en stor fackklubb, vi har ett gott samarbete. Men tekniken och informationen kan nog misskötas av oseriösa arbetsgivare. Det är viktigt att det inte används på ett sätt som skapar stress eller hämmar arbetstagares integritet, säger Velibor Vukotic. 

Arbetstiden viktig fråga

Utöver övervakningen är arbetstidsmåttet en stor fråga för Velibor Vukotic. Han menar att en sex timmars arbetsdag skulle göra att fler orkar mer och att det skulle sänka sjukfrånvaro. 

– En nöjd arbetstagare är den bästa arbetstagaren. Jag hoppas att arbetsgivarna är redo att offra lite pengar istället för arbetstagare. 

För Kent Jansson, facklig samordnare på Coop Värmland, är den stora frågan rätten till en lön att leva på. Om det sker via ett lägre heltidsmått eller inte tycker han inte är den viktigaste frågan, utan det är viktigare att se till att fler får hel- eller deltid med höga sysselsättningsgrader i butikerna. 

– Hyvling förekommer dessvärre inom handeln. Att en person kan gå från att arbeta 30 timmar i veckan till 15 timmar gör såklart att det blir svårt att få ihop livet då lönen minskar därefter. Det är många som har det väldigt tufft, säger Kent Jansson. 

Utöver den ekonomiska påverkan av hyvlingen lyfter Kent Jansson också den minskade pensionen men också att det skapar en negativ stämning på arbetsplatsen. 

– Det skapar en kultur där kollegor tittar snett på varandra. Alla jagar timmar och jämför sina timmar med kollegor. Det är en aspekt av det som sällan lyfts, stressen hyvlingen skapar. Det är bara runt 30 procent som har en fast heltid, det behöver bli fler, säger Kent Jansson.