Göteborgs hamn. Foto: Liv Beckström

hamnkonflikten Igår spådde många att hamnkonflikten kunde vara löst. Men ännu är ingen överenskommelse klar mellan Transport och Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarförbundet öppnar för att gå ihop med Transport, men inte som en underordnad part. De är inte heller beredda att rucka på sin organisationsstruktur, som innebär att medlemmarna får rösta direkt om alla viktiga beslut. Det framkom på en presskonferens som Hamnarbetarförbundet höll i Göteborg under eftermiddagen.

– Vi är öppna för ett samgående, men det förutsätter att vi kan behålla det som gör Hamnarbetarförbundet unikt. Samarbete måste bygga på kompromiss, det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, sa Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarförbundet har på senare tid fört diskussioner med Transport och igår skickade Transport ut ett pressmeddelande som antydde att en lösning var klar. Men så är det alltså inte. Hamnarbetarförbundet har sagt nej till vissa delar av Transports förslag till uppgörelse.

Transport skrev även under eftermiddagen i ett inlägg på sin Facebook-sida att de inte kan acceptera Hamnarbetarförbundets villkor om ett trepartsavtal, då Transport vill se ett hängavtal, och de går heller inte med på att »Transportarbetareförbundet med sina 59 000 medlemmar skall anpassa sina stadgar efter dem«. Samtidigt utesluter Transport inte att de två förbunden kan komma överens:

»Vi vill absolut inte stänga några dörrar utan är naturligtvis öppna för fortsatta diskussioner.«

Hamnarbetarförbundet sa under presskonferensen att det är berett att rucka på sin direktdemokrati när det gäller centrala avtalsförhandlingar om löner, om det förutsätts för att kunna samarbeta med Transport.

När det gäller den pågående, av regeringen tillsatta, utredningen om att inskränka strejkrätten sa Erik Helgeson, som svar på en fråga, att det är något som LO och regeringen borde diskutera, så Hamnarbetarförbundet saknar inflytande i frågan.

– Vi kommer inte kunna påverka den här utredningen ändå, sa han.

Efter presskonferensen kommenterade ordföranden för Hamnarbetarförbundet för GP hur han ser på möjligheterna att komma överens med Transport.

– Båda parter har mycket att förlora på en förändring av stridsåtgärdsreglerna, så jag hoppas ju att vi kan komma överens, sa Hamnarbetarförbundets ordförande Peter Anneback efter presskonferensen.

LO välkomnar att Hamnarbetarförbundet ställer sig bakom LO:s förslag på lösning av hamnkonflikten i Göteborg. Det meddelar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

– Efter en så utdragen konflikt är det modigt av Hamnarbetarförbundet att vilja skriva en avsiktsförklaring om sammangående med Transport. Att de dessutom är redo att teckna ett fredspliktsavtal med arbetsgivarna är mycket välkommet, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett uttalande.

LO är berett att hjälpa till i den fortsatta processen för att få en uppgörelse på plats så snart som möjligt, bland annat genom juridisk hjälp.

– Det viktigaste är att vi så snart som möjligt får arbetsro i hamnarna. Det är bra för både Transports och Hamnarbetarförbundets medlemmar. Och inte minst för svensk arbetsmarknad, säger Torbjörn Johansson.