Arbetsmiljö 40 procent av svenskarna har flexibla arbetstider. Nu visar två färska rapporter från Arbetsmiljöverket att det gränslösa arbetet ofta leder till sömnproblem och svårigheter att koppla av på fritiden.

Svårigheter med att stänga av arbetsrelaterade tankar efter arbetstid och sömnsvårigheter är vanliga bland dem med flexibla arbetstider.

Att vi alltid finns tillgängliga kan bland annat kopplas till att det anses leda till ökad innovation och kreativitet. Men att vara ständigt tillgänglig för arbetet, även utanför ordinarie arbetstider, leder inte bara till sömnsvårigheter och problem med att koppla av. Det kan också förstärka riskfaktorer för psykisk ohälsa, så som självkänsla baserad på prestationer, tävlingsinriktning och arbetsnarkomani.

Sverige ligger i topp i Europa när det kommer just till flexibla tider, cirka 40 procent av anställda har flextid. 54 procent kan inte ta pauser under arbetsdagen och 47 procent kan inte koppla av tankar på jobbet under fritiden minst en gång i veckan.
– Man kan inte jobba jämt om man ska ha bra återhämtning. Man måste ha perioder där man varvar ner, säger Göran Kecklund, sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet.

Göran Kecklund, Nanna Gillberg, Gunnar Aronsson
Göran Kecklund, Nanna Gillberg, Gunnar Aronsson

 

Enligt rapporterna går 45 procent av kontorsanställdas tid åt till att skicka e-post och prata i telefon. Något som kan leda till att arbetstagarna måste utföra sina kärnuppgifter utanför arbetstiden.

– Vi bombarderas hela tiden med små pling från mejl eller telefonen. Efter att man fått ett pling kan det ta 25 minuter att återfå djupkoncentrationen. Då blir det lättare och mer attraktivt att istället utföra små arbetsuppgifter, istället för att fokusera på de stora, säger Nanna Gillberg, forskare vid GNC och på Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon har skrivit rapporten Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa som Arbetsmiljöverket presenterade idag.

– Individen behöver allt oftare kunna formulera ett nej för att inte ständigt få för mycket att göra. Ett socialt stöd från chefer för att hantera krav är viktigt, säger forskaren Gunnar Aronsson, som har arbetat med rapporten Gränslöst arbete – En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.

Sociala medier har varit en stor bidragande faktor till att det professionella och det privata livet blandats ihop, skriver Nanna Gillberg i sin rapport. När arbetstagare, medarbetare och chefer skickar och accepterar vänförfrågningar på sociala medier får de insyner i varandras sociala liv som de annars inte hade fått. En undersökning från Stockholms Handelskammare visar att 35 procent av arbetsgivarna sorterar bort arbetssökande på grund av hur de beter sig på sociala medier.

Göran Kecklunds råd till anställda:

  • Viktigt att hitta rätt balans mellan arbete, privatliv och återhämtning
  • Om balansen saknas: sätt gränser – planera in tid för nedvarvning och återhämtning
  • Om arbetet försvårar återhämtningen: ta upp frågan med din chef och säg ifrån
  • Ta pauser och raster under arbetet
  • Aktiv återhämtning (fysisk aktivitet, socialt umgänge) är att föredra framför passiv återhämtning (vila i soffan)