Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga ökar visstidsanställningar och bygger in åldersdiskriminering, enligt Hotell- och restaurangfacket.

Regeringens satsning på ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter till unga i budgetpropositionen 2014 skapar inga glädjerop från Hotell- och restaurangfacket.

– Vi kan inte se att den här politiken har fungerat. Det blir varken fler anställda eller fler timmar. Jag tror att arbetsgivare tänker helt krasst ekonomiskt. När en anställd i dag fyller 26 år ökar lönekostnaderna ganska kraftigt. Det skapar ett väldigt starkt incitament för arbetsgivaren att visstidsanställa, säger Ella Niia, förbundsordförande på Hotell- och restaurangfacket.

Hotell- och restaurangfackets ordförande ser också ett problem med att stabiliteten i företagen undermineras:
– Om man byter ut folk hela tiden blir det svårt att få upp en professionalism.

Eftersom det framför allt är inom vissa branscher som unga kommer ut i arbete menar Ella Niia att den sänka arbetsgivaravgiften blir som ett branschstöd. Akademiker kommer oftast inte ut i arbetslivet förrän vid 25–26 års ålder.
– Det är så märkligt tyst i den frågan. Vad säger de här arbetsgivarna?

2011 genomförde fackförbunden Handelsanställdas förbund och Hotell- och restaurangfacket en granskning av regeringens satsning på lägre arbetsgivaravgifter för den som anställer unga upp till 26 år. Förbunden kom då fram till att det inte gick att se någon ökning av antalet unga i de berörda sektorerna:

”Trots att satsningen, enligt regeringens egna beräkningar, kostade 14 miljarder under 2011 går det inte att se någon ökning av antalet unga anställda inom detaljhandel och hotell och restaurang.” skriver utredarna.