Foto: Ali Jadallah/ Anadolu Agency via Getty Images

Israel-Palestina Kriget i Gaza har nu pågått i över två månader och rapporterna om hur många som dött till följd av kriget ökar hela tiden. Rädda Barnens internationella chef menar att de i dagsläget inte kan utföra sitt humanitära arbete. En vapenvila behövs nu.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen beskriver läget i Gaza just nu.

– Situationen i Gaza är en humanitär katastrof i dagsläget. De senaste siffrorna vi såg för några dagar sedan var att över 16 000 personer är döda varav över 7 000 är barn. Som situationen är nu går det inte att göra något meningsfullt humanitärt arbete, säger hon.

Rädda barnens internationella chef Cecilia Chatterjee-Martinsen. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

Siffrorna på döda lär dessutom öka framöver då det antas vara människor som ligger skadade eller döda under de kollapsade husen. Men även bristen på förnödenheter kommer att leda till fler dödsfall, menar Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Det är brist på mat, vatten och bränsle. Befolkningen i Gaza var beroende av att humanitär hjälp kom in i landet innan kriget. Nu saknas rent vatten, värme och mat och det finns lite vi kan göra. I det här läget behöver vi ha en vapenvila så att inte fler barn dör och så att de som är skadade kan få psykisk och fysisk vård.

“Det finns ingen trygg plats”

De barn som har överlevt bomberna är nu ofta inhysta i skolor eller andra uppsamlingslokaler, där allt för många delar på allt för lite utrymme, berättar Cecilia Chatterjee-Martinsen. Många barn är dessutom ensamma då de antingen blivit separerade från familj och släkt, eller inte har några anhöriga kvar.

– Vi har hört från våra kollegor på plats att det är hundratals personer som ska försöka dela på en toalett. Det finns inget vatten, det finns ingen mat. Vi hör från familjer att man går tre dagar utan att äta något. Man får ibland dricka smutsigt vatten för att man har inte tillgång till något rent. Och samtidigt är barn livrädda för att det bombas runt omkring.

Cecilia Chatterjee-Martinsen tror att risken är överhängande att barn snart kommer att dö, inte av bomber, utan av svält, uttorkning och sjukdomar. Samtidigt har Rädda Barnen små möjligheter att hjälpa. Just nu har de 25 personer på plats i Gaza och de försöker tillsammans med lokala partners göra det de kan. Men det är endast några lastbilar som kommer in och det kallar Cecilia Chatterjee-Martinsen “en droppe i havet”. Hon menar också att bristen på trygga och säkra platser för civila är ett stort problem, speciellt för barnen.

– Vi har barn till våra kollegor som sitter i de här trånga rummen som säger att ‘jag vågar inte stänga ögonen för jag vet inte om jag överlever imorgon’. Det finns ingen plats i Gaza som är en säker plats för barn. Vi har sett att det bombas även på de ställen som man har sagt ska vara trygga, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Viktigt med trygghet framåt

När en eventuell vapenvila införs och gränserna öppnas är Rädda Barnen och andra organisationer redo. De har en plan som står klar att implementeras. Det första är att få in varor, rent vatten och bränsle. Man kommer också behöva koordinera så att släktingar hittar varandra igen, speciellt när det gäller ensamma barn.

– Sedan gäller det att inte minst barn och barnfamiljer får en trygg plats att sova på och att ge barnen en chans att vara just barn. Genom lek kan tränad personal hjälpa barnen att ta upp och börja bearbeta det som de varit med om, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Det är viktigt för barn som varit med om krig och traumatiska händelser att känna sig trygga och en del i det är att bygga upp rutiner. Till exempel att de börjar i skolan igen.

– Det viktiga är inte själva lärandet, utan att deras vardag på något sätt blir lite normal igen. De behöver börja bearbeta. Kriget har redan påverkat så fruktansvärt många barn och det traumat kommer att fortsätta påverka i generationer framöver, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.