»En anledning kan vara att lärarna på de fristående skolorna har större press på sig från skolledningen att uppvisa goda resultat.«, säger forskaren Jonas Vlachos.

Vilket betyg elever får på de nationella proven skiljer sig mycket mellan friskolor och kommunala skolor. Friskolorna är snällare när de rättar proven, visar en rapport författad av Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi och Björn Tyrefors Hinnerich, doktor vid Handelshögskolan.

Friskoleleverna fick högre betyg på de nationella proven när de rättades av skolan. Eleverna på de kommunala skolorna fick dock bättre resultat på proven efter att de rättats externt.

– Vi vet inte varför det är så men en anledning kan ju vara att lärarna på de fristående skolorna har större press på sig från skolledningen att uppvisa goda resultat. Och det enklaste sättet att uppvisa goda resultat är ju att helt enkelt rätta proven generösare, säger Jonas Vlachos, till Svt.

Han betonar att de nationella proven inte fungerar som den norm som var tänkt. Och att man inte kan lita på de nationella proven.

– Nej, det är väldigt stora skillnader i hur proven bedöms från skola till skola men också i hur vägledande de här provresultaten blir för den slutgiltiga betygssättningen.