Försäkringskassan lägger ned alla sina lokalkontor och serviceställen dit allmänheten tidigare kunnat vända sig. Enda sättet att nå myndigheten blir via telefon och internet. Ett sparkrav på 600 miljoner kronor innebär att personalstyrkan kommer att minska med runt 1 000 personer.