Foto: Riksdagens pressbild. Beskuren.
Foto: Riksdagens pressbild. Beskuren.

Regeringen vill avskaffa läxrut redan från januari 2015. Alla barn ska ha del av resurserna, inte bara de som har föräldrar som har råd att köpa läxhjälp, menar Lena Hallengren (S).

Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, menar att det är viktigt att signalera att elevens förutsättningar att lyckas i skolan inte ska bero på föräldrarnas köpkraft.

– Skolan måste lyckas bättre och bli mer jämlik för alla, för detta behövs många olika insatser. Att ta bort läxrut är en, eftersom våra gemensamma skattepengar ska inte användas för att subventionera dem som har råd att köpa läxhjälp, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren menar att hjälpen måste nå ut till alla elever, i alla områden. Läxrut skapar ojämlika förutsättningar och ska därför bort, menar hon.

Företagen som erbjuder läxhjälp har uttryckt kritik och oro för konsekvenserna för sina anställda när läxrut tas bort. My Academys VD Filip Johansson säger i ett uttalande att när man ändrar förutsättningarna för branschen så snabbt så får det konsekvenser även för arbetstillfällena.

Den kritiken avfärdar Lena Hallengren.

– Det har varit väldigt tydligt genom hela valrörelsen att läxrut inte ska vara kvar. Det kan inte förvåna någon. Verksamheten kan fortsätta bedrivas, men den ska inte skattesubventioneras, säger Lena Hallengren.