Foto: Anders Wiklund / TT

Är du nyanländ, ung eller saknar gymnasieutbildning? Då har alliansen en hel drös olika anställningar att erbjuda. Dagens Arena har hela listan.

Om allianspartierna får bestämma har  Sverige snart en bred flora av anställningsformer med försämrade villkor för »människor som står långt från arbetsmarknaden«.

Moderaterna var tidigt ute. Redan i augusti lanserade de förstajobbet-anställningen.

100 procent sysselsättning med 60 procent arbete, 40 procent utbildning och 60 procent lön. Anställningsformen riktar sig till nyanlända och arbetslösa under 23 år som inte har gymnasieutbildning.

Avtalet ska tecknas mellan arbetsgivaren och den anställde, det behövs inte kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är en form av anställning som pågår under högst 18 månader. Nyligen lanserades nyordningen att Arbetsförmedlingen inte ska vara inblandad när personerna anställs. Inte heller någon annan, som facket, för den delen.

Inför sina kommundagar presenterade Centerpartiet ingångsjobbet. Det är ett förslag till arbetsmarknadens parter att i avtalsrörelsen komma överens om jobb om »betydligt lägre« ingångslöner för nyanlända än för icke-nyanlända. I gengäld kan de tänka sig att matcha avtalet med sänkt skatt och sänkta arbetsgivaravgifter.

Om parterna inte kommer överens så kan C tänka sig att lagstifta om lägre ingångslöner. Nivån på lönen, eller vilka jobb som kan tänkas omfattas av avtalet/lagstiftningen vet inte Centerpartiet. Det är upp till arbetsmarknadens parter. Eller lagstiftaren.

Kristdemokraterna vill inte vara sämre än Centerpartiet och har även de lagt ett förslag om en ny anställningsform, introduktionsanställning. Men i den här anställningsformen ska parterna inte vara inblandade. Alls.

Arbetsgivare och arbetstagare ska kunna komma överens om en anställning om 75 procent arbete och lön, resten är utbildning utan ersättning. Det här är en anställning som riktar sig till alla som är arbetslösa, men målgruppen är nyanlända och unga.

Anställningen kan ske på en kollektivavtalslös arbetsplats, myndigheter behöver inte vara inblandade. Anställning omfattas av las och kan pågå i högst fem år. Men den får inte förekomma när anställningen kräver eftergymnasial utbildning eller ingångslönen enligt kollektivavtal är över 22 000 kronor.

Folkpartiet har länge krävt sänkta ingångslöner, något som Liberalerna håller fast vid. Partiledare Jan Björklund håller med sina allianskollegor om att sänkta ingångslöner krävs för nyanlända, men vi väntar fortfarande på deras förslag till anställningsform. Kanske inkörsportsjobb vore något?

Även arbetsgivarsidan verkar gilla politikernas lovsång om sänkta ingångslöner.

Arbetsgivarorganisationen Svensk handel har som krav inför avtalsrörelsen att branschen ska frysa ingångslönerna.

Näringslivets organisation nummer ett och en av de viktigaste parterna på svensk arbetsmarknad, Svenskt näringsliv, har nu hakat på trenden om lagstiftade sänkta ingångslöner. Vd:n Carola Lemne menar att om LO inte går med på detta, tar de inte sitt samhällsansvar.