Rot En ovanligt omfattande misstänkt begrägerihärva kopplat till Rot-avdrag utreds just nu av två myndigheter. Skatteverket har hittills krävt tillbaka åtta miljoner kronor. Att fuska med Rot är inte helt ovanligt, men ofta handlar det om mindre summor.

Svenskarna gör Rot-avdrag för flera miljarder kronor om året. Förra året handlade det om 9,3 miljarder kronor. Men det är inte ovanligt med olika typer av fusk med avdraget.

– De fall vi oftast driver vidare till åtal är fall där inget arbete utförts alls, det är ren fejk, säger Thomas Saltin, chef för skattebrottsenheten på Skatteverket.

Fallet i Västsverige, som utgår från ett företag i Lilla Edet och där minst 60 personer misstänks vara inblandade, är ett exempel på ett sådant fall. De inblandade har med hjälp av falska fakturor fått det att se ut som att arbete utförts och betalats, fast så inte har skett.

Den här sortens fall kan innehålla någon typ av »målvakter«.

– Det kan handla om att man använder någon utslagen persons personnummer för att få ut pengar. Man kan också vara i maskopi med varandra. Den vars personnummer använts för inköp av rot-tjänster får lite betalt, men man gör det i samarbete med företaget, säger Thomas Saltin.

– Det finns både vanliga människor och företagare som fuskar. Men i flera av de fall vi haft på senare tid inom skattebrottsenheten, till exempel i Sundsvall, har det varit en hel del personer som blivit köpta genom att använda sitt personnummer.

Svårare är fall där man »saltar« räkningen för Rot-tjänster för att kunna göra större avdrag än vad som motsvarar det arbete som faktiskt utförts. Den sortens fall kan vara svårare att upptäcka.

Runt 100 fall om året leder till en brottsanmälan och just nu utreder Skattebrottsenheten 15 fall kopplade till Rot-avdrag. Vilka metoder Skatteverket använder för att upptäcka fusk vill myndigheten inte gå in på, säger Thomas Saltin.

 Hur ovanligt är fallet i Västsverige?

 – Det är väldigt många misstänkta köpare, vilket gör att det här fallet sticker ut.

Skatteverket har hittills begärt in åtta miljoner kronor i skatter och skattetillägg inom ramen för härvan i Västsverige.

Att Ekobrottsmyndigheten håller i utredningen nu betyder att fallet inte bara gäller rot-fusk utan även omfattar andra skattebrott. Ekobrottsmyndigheten vill inte gå närmare in på det fall som nu utreds, men uppger för Sveriges Radio att brottsmisstankarna rör grovt bedrägeri och medhjälp till bedrägeri.

I Västervik finns en enhet inom Skatteverket som tar emot alla Rut- och rot-ärenden som lämnas in – cirka 5 miljoner om året – och som även granskar dem för att om möjligt upptäcka fusk. Rena bedrägerier, som det som nu utreds i Västsverige, är ovanligt att stöta på, säger Claes Wisberg, sektionschef för skattereduktionsenheten i Västervik.

– Mer vanligt är att göra en förskjutning från materialkostnader till arbetskostnader, för att kunna göra ett större skatteavdrag, säger Claes Wisberg.

Det är nämligen bara arbetskostnader som ger avdragsrätt, inte materialinköp. De här fallen kan vara svåra att upptäcka beroende på hur stora belopp fusket gäller.

– Men det är klart att ser vi att det är ett väldigt stort arbete, men väldigt lite material så kan vi begära in materialkostnader från byggföretaget. Ser vi då att de har köpt in material för 100 000 kronor och bara fakturerat för 80 000 ja, då ser man ju att man har fuskat, säger Claes Wisberg.

Den här typen av fusk leder sällan till en polisiär utredning och åtal, utan snarare begäran om skattetillägg.