Svårt cancersjuka nekas sjukpenning och tvingas ut på arbetsmarknaden. Det visar flera domar från Förvaltningsrätten som Dagens Arena har tagit del av.

2009 fick regeringen kritik för de hårda sjukskrivningsreglerna. Bland annat av en grupp cancerläkare vid Karolinska Institutet som riktade kritik mot regeringen i en debattartikel på Dagens Nyheter.

Regeringen tvingades backa och gjorde ett tillägg till lagen så att allvarligt sjuka skulle slippa prövas mot arbetsmarknaden som helhet. Men fyra år efter att den nya sjukförsäkringsreformen trädde i kraft har inget förändrats i praktiken. Svårt sjuka blir fortfarande prövade mot samtliga jobb på arbetsmarknaden – och blir av med sjukpenning.

Dagens Arena har tittat närmare på tre fall där cancersjuka kvinnor – Kerstin, Gunilla och Lotta – varit sjukskrivna i ett år. När en person varit sjukskriven i ett år tittar Försäkringskassan på om den sjukskrivne skulle kunna klara av att utföra något jobb på hela arbetsmarknaden. För att kunna fortsätta vara sjukskriven måste den sökande kunna visa att han eller hon är allvarligt sjuk. För att avgöra det finns det fem krav, varav i alla fall något eller några måste uppfyllas. Det femte kravet, som i media kallats för dödsprognos eller dödsintyg, innebär: “betydande risk för död inom 5 år”.

I inget av de tre fall som Dagens Arena har granskat har uppmjukningen av ettårsgränsen gjort något direkt avtryck. Samtliga har fått avslag från Försäkringskassan när de nått gränsen. En har däremot fått rätt i högre instans.

Kerstin*, 63, har bröstcancer, högt blodtryck, depression och en allvarlig muskelsjukdom. Hon har varit sjukskriven från sitt yrke som undersköterska i ett år.

Efter att ha fått avslag från Försäkringskassan om fortsatt sjukpenning överklagar hon till Förvaltningsrätten i Linköping. Men de går på Försäkringskassans linje: eftersom hon har passerat ettårsgränsen ska hon i stället söka ett jobb som hon klarar av. Kerstins läkare anser däremot att det inte är möjligt. Enligt läkaren kan Kerstin inte arbeta mer än 75 procent eftersom hennes muskelsjukdom gör henne snabbt trött och att hon måste vila länge mellan varje arbetspass.

Gunilla* är 55 år när hon når ettårsgränsen. 2006 fick Gunilla en aggressiv munsjukdom, som ett år senare utvecklas till cancer. Hon genomgår en omfattande operation där en kirurg tar bort en tumör från högra underkäken.

Trots både operation och strålbehandling blir Gunilla inte av med sin svåra munsjukdom. Hon har väldigt ont och har stora problem med att gapa, äta och dricka. Gunilla lider även av artros och har svårt att använda sin vänstra fot. Hon kan inte stå upp några längre stunder.

Allt detta gör att Gunilla är väldigt trött och även lider av psykiska besvär. Efter att ha överklagat till Kammarrätten får hon till slut rätt. Där gör rätten bedömningen att hennes besvär är så allvarliga att det inte kan ses som sannolikt att hon kan klara av ett arbete.

Andra gången Lotta* blir sjukskriven har hon fått elakartade lymftumörer. Hennes läkare anser att hon måste få fortsätta att vara sjukskriven för att kunna vila upp sig. Cancern kommer hon att behöva behandlas för i resten av sitt liv. Lotta har även stora problem med värk i nacke och båda armarna. Röntgenplåtar visar att hon har nerver som kommit i kläm. Trots att Lottas läkare anser att hon måste förbli sjukskriven beslutar Försäkringskassan, och senare även Förvaltningsrätten, att hon inte har en har en allvarlig sjukdom.

*Personerna i artikeln heter egentligen något annat.

Läs också: “Svårt cancersjuka Anita tvingades ut på arbetsmarknaden”