Matthias Dahl, Svenskt Näringsliv, Johan Lif, Journalistförbundet och Johan Lindholm, Byggnads.

las-förhandlingar  Det skakar i förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Trots hot om lagstiftning om parterna inte kommer överens har fler förbund lämnat eller överväger att lämna förhandlingsbordet.

 I dag träffas de fem fackförbunden i TCO-Ö, som står för Övriga (Vårdförbundet, Lärarförbundet, Journalistförbundet, Teaterförbundet och Sveriges yrkesmusikers förbund)  för att besluta hur de ska ställa sig till de fortsatta förhandlingarna inom förhandlingsorganisationen PTK.

Bakgrunden är att flera fackförbund de senaste dagarna uttryckt skepsis mot att fortsätta förhandlingarna. Att ett läckt utkast till avsiktsförklaring från LO, PTK och Svenskt Näringsliv slår fast att begreppet »saklig grund« för uppsägning ska tas bort ur lagen om anställningsskydd, Las, fick fem LO-förbund att meddela att de inte längre vill låta sig representeras av LO i förhandlingarna.

Ordföranden i PTK:s förhandlingschefsgrupp, Martin Wästfelt (också förhandlingschef på Unionen) kommenterade frågan så här i tisdags:

»Det är en fråga för LO. Vi förhandlar för att åstadkomma utökad trygghet på arbetsmarknaden för våra medlemmar. PTK vill fortsätta att verka för en partslösning i den här frågan.«

Igår stod det också klart att Saco-förbundet Lärarnas riksförbund lämnar förhandlingsbordet. Även Lärarförbundet har uttryckt en skepsis till att förhandla om »saklig grund«. Liksom de fem avhoppade LO-förbunden anser Lärarförbundet att det här går längre än januariavtalet:

»Frågan ligger utanför den pågående Las-utredningens direktiv« sa Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström igår till tidningen Arbetsvärlden.

I januariavtalet står tydligt att man ska genomföra flera undantag i turordningsreglerna, att arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling ska stärkas och att framförallt små företag ska få lägre kostnader för att säga upp personal. En annan skrivning låter: »Utredningen ska också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal med olika anställningsvillkor«.

Det är utifrån de här avsikterna i januariavtalet som parterna förhandlar, med hot om lagstiftning om man inte kommit överens längre fram i vår.

Men LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson och även Journalistförbundet kan mycket väl tänka sig att jämna ut villkoren mellan olika anställningsformer.

– Journalistförbundets inställning är att vi ska fortsätta förhandla och se vad det här kan ge. Det finns intressanta värden för våra medlemmar som ligger på bordet som rör begränsning av visstidsanställningar, inhyrning och bemanning och kompetensutveckling, säger Johan Lif, som sitter med i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Att Lärarförbundet, och möjligen Vårdförbundet, inte är lika intresserade av att fortsätta förhandla kan enligt honom bero på att de på den offentliga sidan redan träffat avtal på aktuella områden med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona, som representerar kommunala företag.

Dessutom råder i princip motsatt situation på arbetsmarknaden för lärare och sjuksköterskor å ena sidan, och journalister å andra sidan, säger Johan Lif.

– Eftersom vi representerar en grupp av anställda med nästan flest osäkert anställda blir det väldigt intressant för oss. Där kan vi ha mycket gemensamt med LO-förbund som Handels och IF Metall. 

Hur ser ni på att ta bort begreppet saklig grund ur las?

– Man får analysera det. Det ska ändå handla om ett godtagbart skydd från godtycke och uppsägningar som är osakliga. Inte heller i dag är det tydligt när man anser att en uppsägning är korrekt eller vad en arbetsgivare måste göra innan man säger upp, till exempel att erbjuda kompetensutveckling, säger Johan Lif.

Flera fackförbund har tidigare beklagat att de känner sig tvingade tillförhandlingsbordet, med januariavtalet hot om lagstiftning, nyligen uttryckt av Byggnads ordförande Johan Lindholm i Arbetet.

»När politiken tvingar fram förhandlingar får vi ett resultat som är anpassat till Annie Lööfs nyliberala drömmar men som missar byggbranschens verklighet.«

Dagens Arena har sökt Sveriges ingenjörer, Svenskt Näringsliv och Vårdförbundet för en kommentar. Vårdförbundet väljer att inte kommentera under pågående förhandlingar, och Svenskt Näringsliv har inte möjlighet att kommentera i dag.