Bostadskongressen 2018 Dyra byggkostnader och låg produktivitet är hinder för bostadsbyggande, sa finansminister Magdalena Andersson (S) under ett anförande på Bostadskongressen 2018.

Fler och fler av svenskarna ser i dag bostaden som en individuell fråga, men Magdalena Andersson (S) inskärpte under inledningen av sin presentation av bostadsläget på Bostadskongressen 2018 att för henne är bostäder ett område för politiken – trots att statens roll i bostadsbyggandet minskat.

Att bostadspriserna har fallit något och planat ut är positivt, enligt Magdalena Andersson, eftersom skuldsättningen i Sverige har skenat. I dag har svenskarna skulder på i snitt nästan 190 procent av vår disponibla inkomst.

– Vi lägger en allt större andel av vår inkomst på boende, vilket utländska experter pekar ut som en risk, säger Magdalena Andersson.

Att fallande bostadspriser kan kopplas till det nya amorteringskravet tycker hon dock inte har stöd i statistiken.

Det finns flera skäl till att bostadsbyggandet kommer att fortsätta, enligt Magdalena Andersson, däribland en god inkomstutveckling, fortsatt låga räntor och bostadsbrist. I praktiken har dock byggtakten bromsat in. Som förklaring till det pekar finansministern på att byggbranschen under flera år angett att bristen på arbetskraft är deras stora problem.

Magdalena Andersson ser dock problem med de höga byggkostnaderna i Sverige, som tillsammans med Schweiz och Norge toppar listan på dyraste europeiska länder, och att produktiviteten i byggbranschen inte har ökat alls mellan 1993 och 2017.

– Så det finns antagligen en stor marginal att höja produktiviteten. Det är svårt att hävda att det bara handlar om att det är kallt i Sverige och behöver isolera husen, eller att vi har krångliga byggregler, säger hon.

På frågan från en publikdeltagare om hur politiken kan öka produktiviteten hade dock finansministern inte några svar, förutom i den mån då produktiviteten har att göra med byggregler – något Boverket har i uppdrag att se över, enligt ministern.

–  En annan del är konkurrensen i byggbranschen – å andra sidan ser vi att de som gått in för att öka konkurrensen har det lite svårt just nu. Men om man ska få upp en högre konkurrens kanske man behöver känna flåset i nacken, sa ministern.

Fler publikfrågor löd som följer:

Behöver staten ta ett större ansvar för bostadsförsörjning när kommuner brister?

–  Jag ser poänger med att man skulle kunna ha någon form av regionalt bostadsbolag när kommuner inte själva tar det ansvaret, men det är ju också ett stort projekt att dra igång, säger Magdalena Andersson efter att hon beklagat att vissa kommuner inte tar sitt ansvar att tillhandahålla allmännyttiga bostäder.

Är det ett bra argument att sälja ut allmännyttiga bostäder med motivet att man ska ha råd att bygga nytt?

– Jag vet inte om jag ska sätta mig till doms över det, men om man vet att man behöver renovera så kan ju fråga sig om man i god tid sätter av tillräckligt med pengar till det. Hur det har skötts tycker jag det är värt att ha en diskussion om.

I valrörelsen tror Magdalena Andersson att de stora debattfrågorna på bostadsområdet kommer att bli marknadshyror, som alla borgerliga partier förespråkar, och investeringsstödet, som regeringen har infört och som oppositionen vill avskaffa.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, som deltog i ett panelsamtal om hållbart boende efter Magdalena Anderssons presentation gav en ljum recension av finansministerns tal.

– Det var en ganska självgod genomgång om hur bra det fungerar, men var finns framtiden? säger Tapio Salonen.