Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets

Avtal17 *Fastighets och Pacta har kommit överens om ett nytt avtal. Avtalet gäller 1 maj 2017–30 april 2020. Därmed återtar Fastighetsanställdas Förbund samtliga lagda varsel.

Fastighets hade varslat om strejk vid sju företag inom arbetsgivarorganisationen Pacta.

Pacta ville inte räkna upp de lägsta lönerna med samma nivåer som i andra avtal inom fastighetsbranschen.

– Pacta har också gått med på att öka lägstlönerna i avtalet med lika mycket som löneökningarna i kronor under avtalets två första år. Det tredje året är ökningen 33 kronor lägre, istället har det blivit förbättringar i allmänna villkor till skillnad mot andra uppgörelser för fastighetsbranschen, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Avtalet är i enlighet med LO:s samordning och industrinormeringen med låglönesatsning. Lönenivåerna är i nivå med andra avtal inom fastighetsbranschen. Jag är tillfreds med att vi fått en uppgörelse som upprätthåller konkurrensneutraliteten i branschen, säger Magnus Pettersson, i ett pressmeddelande.

Med avtalet höjs lönerna med 590 kronor 2017, 570 kronor 2018 och 610 kronor 2020. Lägstalönerna blir 21 153 kronor 21 723 och 22 300 kronor 2020.

*Texten uppdaterad den 24 maj klockan 2025.