FOTO: Deulimpoyu/flickr

Ojämställdhet Kvinnor som sökte riskkapital beskrevs som »oerfarna« och »svaga«. Männen däremot ansågs vara »unga och lovande«, visar ny studie. 

Kvinnliga entreprenörer behandlas annorlunda än manliga. Det visar en studie från Luleå tekniska universitet där forskarna studerat hur offentliga svenska finansiärer fattade beslut om ansökningar av riskkapital, rapporterar Breakit.

Forskarna observerade att de kvinnliga entreprenörerna beskrevs radikalt annorlunda jämfört med de manliga.

Männen ansågs exempelvis vara »unga och lovande«, »erfarna och kunniga« och »extremt kapabla och väldigt drivna«. Kvinnorna beskrevs i stället med egenskaper som »unga men oerfarna«, »försiktiga«, »snygga« och med »brist på kontaktnät och i behov av hjälp för att kunna utveckla sitt affärskoncept«.

Studien visar också att männen i högre utsträckning fick kapital från finansiärerna.

De kvinnliga entreprenörerna fick i snitt 25 procent av det efterfrågade kapitalet, medan de manliga fick över hälften. Kvinnorna nekades också oftare finansiering helt – 53 procent jämfört med 38 procent bland männen.