Europaparlamentet röstade i dag oväntat nej till fiskeavtalet med Marocko. ”Det här sänder en viktig signal från Europaparlamentet om att vi inte accepterar situationen i Västsahara” säger EU-politiker Isabella Lövin (MP).

– Vi är helt chockerade här, det är helt fantastiskt, säger Europaparlamentariker Isabella Lövin (MP).

På onsdagen röstade Europaparlamentet nej till en temporär förlängning av fiskeavtalet med Marocko. Avtalet är kontroversiellt eftersom fiske sker i ockuperat västsahariskt vattnen. Avtalet har även kritiserats för att bidra till utfiskning.

När en reporter från Dagens Arena besökte de västsahariska flyktinglägren i Algeriet i november var kritiken mot fiskeavtalet mellan EU och Marocko skarp. I flyktinglägren råder en utbredd övertygelse om att Västsaharas naturresurser är en anledning till att Europas stöder Marocko.
– Europa utnyttjar våra resurser, sa Maiyam Djomany, aktiv i Polisarios kvinnoförbund, till Dagens Arena.

Det mesta tydde på att parlamentet skulle rösta ja till avtalet. De utskott som tidigare har gett sitt utslag i frågan hade gjort tummen upp. Men så blev nu inte fallet.
– Vi fick en ganska betryggande majoritet emot avtalet. De flesta politiska grupperna i parlamentet verkade splittrade. Vårt mycket intensiva lobbyarbete har gett resultat, säger Isabella Lövin.

– Avtalet strider mot internationell rätt och det exploaterar fiskeresurser. Den informationen har vi lyckats sprida.

“Tydlig signal från parlamentet”
Det avtal som nu fick nej gällde en temporär ettårig förlängning av det tidigare fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Det rivs nu upp. Men samtidigt förbereds förhandlingarna om ett längre avtal med Marocko. I parlamentet skedde även en omröstning i dag som gav uppmaningar till EU-kommissionen inför de förhandlingarna.
– Resolutionen sätter ett väldigt stort tryck på förhandlingarna. Ett framtida avtal ska vara uthålligt både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det ska även respektera internationell rätt, säger Lövin.

Vad innebär det här för den tidigare kritiken som gör gällande att EU är med och legitimerar annekteringen av Västsahara?
– Jag tycker att det här är en väldigt tydlig signal från parlamentet om att vi har uppmärksammat det här problemet och att vi inte går med på det, säger Lövin.

– I resolutionen som vi antog inför det framtida avtalet står det att det nya avtalet ska respektera internationell rätt och respektera mänskliga rättigheter. Det står inte explicit västsaharierna, men det är ju dem det berör. Som jag tolkar det måste ett framtida fiskeavtal exkludera de fiskeområden som berör Västsahara, avslutar Lövin.