Allvarliga mutskandaler tvingade Europaparlamentet att anta en uppförandekod. Men M och KD röstade emot förslaget att sidoinkomster upp till 50 000 kronor ska redovisas.

I början av december antog Europaparlamentet nya uppföranderegler. De nya reglerna var en följd av den korruptionsskandal som Sunday Times avslöjade i mars. Två EU-politiker tvingades då att avgå efter att ha accepterat pengar från Sunday Times reportrar som utgett sig för att vara lobbyister. Ytterligare en EU-politiker uteslöts från sin politiska grupp i samband med skandalen.

Med de nya reglerna måste EU-politikerna numera tacka nej till gåvor som är värda mer än 1 500 kronor och noggrant redovisa tidigare jobb. I regelverket ställs också tydliga krav på att EU-politikerna inte ska kunna erhålla några finansiella fördelar i utbyte mot inflytande över lagstiftningen.

Men vid samma omröstning röstade en majoritet av EU-politikerna för att de inte ska behöva redovisa sidoinkomster upp till 50 000 kronor. Bland dessa politiker återfinns svenska Moderaterna och Kristdemokraterna.
– Att de röstar på det viset signalerar att de tycker att 50 000 kronor, det är väl ingenting. De verkar befinna sig i ett annat universum än de flesta av sina väljare och medborgare, säger den socialdemokratiska EU-politikern Marita Ulvskog.

När tycker du att det är rimligt att börja redovisa sidoinkomster?
– Jag tycker i grunden att man inte ska ha några extrainkomster. Principen bör vara att man är folkvald, man får bra betalt för att vara folkvald, och det ska man leva på, säger Ulvskog.

Lobbyisterna är ständigt närvarande i Europaparlamentets korridorer. I det frivilliga lobbyregister som existerar är närmare 3 000 lobby-, näringslivs- och frivilligorganisationer registrerade. Marita Ulvskog menar att det därför borde vara principiellt viktigt för politikerna att hävda sin integritet.
– Vi är snart 800 EU-parlamentariker, vi befinner oss långt från våra väljare geografiskt sett och vi sitter på väldigt mycket makt. Den lagstiftning som antas i parlamentet går sedan till medlemsländerna, som bara har att översätta det redan fattade beslutet till sin lagstiftning. För lobbyisterna är det enklare att ligga på oss än att resa runt till 27 medlemsländer.

Samtidigt menar Marita Ulvskog att Moderaternas EU-politiker genom att rösta för huvuddelarna av uppförandekoden går längre än de moderater som är verksamma i Sverige.
– Hemmavid finns ingen öppenhet om hur Moderaterna sponsrar sin verksamhet. Så man kan kritisera dem för att de lägger sig på 50 000-kronorsnivån, men de har ändå gått längre än vad Moderaterna har gjort på hemmaplan.

Dagens Arena har vid flera tillfällen sökt Moderaterna i Europaparlamentet för en kommentar, dock utan framgång. Martin Källstrand, pressekreterare till EU-politiker Alf Svensson (KD), säger att de inte har möjlighet att prioritera en intervju angående Dagens Arenas uppgifter.