Anders Nordelöf, forskare i miljösystemanalys vid Chalmers. Foto: Ulrika Ernström

FORDON Beräknat över en livscykelanalys från produktion fram till skrotning vinner elbilar i Sverige klart över konventionella bensin- och dieselbilar vad gäller miljöpåverkan, menar forskaren Anders Nordelöf.

– Förbränningsmotorn har ju en fantastisk fördel just genom att du på bara några minuter kan tanka den för 80 mils körning. Det är möjligt att eldrivna fordon aldrig kommer att kunna matcha detta, säger forskaren Anders Nordelöf vid Chalmers i Göteborg.

Han arbetar med så kallade livscykelanalyser kring miljöpåverkan på fordon. I en livscykelanalys kartläggs utsläppen under bilens hela liv, från brytningen av metaller och andra råvaror till vilken typ av energikällor och förbrukning bilen har under drifttiden, inklusive skrotning och återvinning.

Nordelöfs slutsats är att sett till miljö och hälsa så vinner eldrift matchen. Något som gör det möjligt att spara biodrivmedel där detta lämpar sig bättre.

Han radar upp flera skäl:
– Det elektriska drivsystemet är mycket mer effektivt än förbränningsmotorer. Du får alltså ut mycket mer av det du stoppar in jämfört med en vanlig bensin- eller dieselmotor.

Läs mer: Här är den dolda effekten av elbilsrevolutionen

Nordelöf fortsätter:

– Elbilen ger inga hälsoskadliga utsläpp under drift i stadstrafik, el kan produceras både förnybart och koldioxidsnålt, batterierna blir effektivare och effektivare. Och dessutom kan de återvinnas även om det är en utmaning.

Sett över en livscykel – alltså hela bilens livslängd, från produktion över drift till skrotning – ger elbilar i Sverige definitivt redan i dag ett betydligt mindre koldioxidavtryck än en konventionell bensin- eller dieselbil, menar Nordelöf.

– Högre utsläpp i produktionen kompenseras av lägre utsläpp i drift. Snabbast går det förstås för den som kör mycket, men man kör alltid ikapp, säger han.

Bertholof Brännström