Storbritanniens premiärminister Theresa May. Foto: Pixabay, Europaparlamentet

VAL-ENKÄT Partierna fick möjlighet att reflektera över hur de tror att Brexit kan påverka EU-valet. 

Både Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ tror att Brexit har en negativ påverkan på EU-valet och EU i stort. De menar att nationalism och högerpopulism frodas, samtidigt som debatten om EU kommer handla mer om migration än klimatfrågan. Feministiskt initiativ skriver bland annat till svar:

”Det kommer sannolikt att stärka nationalistiska, EU-kritiska partier och deras politiska ställningstaganden och hållning till EU.” Och Vänsterpartiet svarar ”Lämna-sidan är reaktionär och främlingsfientlig. Det finns en berättigad kritik mot EU:s centralstyre, mot de växande klyftorna och mot de dåliga förhållandena på den gemensamma arbetsmarknaden.”

Socialdemokraterna har inte samma inställning som Fi och V, Socialdemokraterna menar att dessa teorier inte slagit in. De menar att processen har tagit fokus från andra viktiga frågor, men ”vi kan se att farhågan om att populistiska partier runt om i Europa inför valet skulle driva frågan om utträde ur unionen, inte besannats.” Hur Brexit kommer påverka valet tror Socialdemokraterna handlar mest om mandatfördelningen, de skriver ”Brexit har även en påverkan på mandatfördelningen där det råder en oklarhet kring omfördelning av Storbritanniens mandat, beroende på om landet är medlem eller inte när valet sker.”

Läs alla partiernas svar i åtta brännande EU-frågor här!

Miljöpartiet tror att Brexit kan påverka de svenska väljarna till att vara mer EU-vänliga, trots att Brexit skapat ett ”svårt politiskt läge”, de tror att utträdet kan bidra till att fler röstar i valet.

Moderaterna har en annan syn. De tror att Brexit kan ha en stor påverkan på valet och EU:s framtid. De svarar att ”Oavsett när och hur Storbritannien lämnar får det samtidigt allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt. Det är avgörande att vi säkrar så goda relationer som möjligt, både mellan Sverige och Storbritannien och mellan EU och Storbritannien, efter Brexit.”

Sverigedemokraterna har en liknande syn. De skriver att Brexit har varit en ögonöppnare för många och nu finns det möjlighet till en stor reformering. ”Samarbetet måste framgent fokusera mer på ömsesidig nytta som kommer alla medlemsstater till del, än att på bekostnad av det nationella självbestämmandet gå mot en allt mäktigare och fullharmoniserad federal union.”

Liberalernas oro över Brexit gäller hur avtalet kommer att utformas. De menar att det bor uppemot hundra tusen svenskar i Storbritannien, och handelsavtalen mellan Storbritannien och EU är viktiga att bevara. ”Att Storbritannien lämnar EU riskerar att kraftigt försvåra för handeln, bryta viktiga leverantörskedjor och dessutom försvåra för människor som vill flytta.” Men likt Miljöpartiet tror de att Brexit bidrar till ökat stöd för EU i och med att väljarna nu får upp ögonen för hur mycket EU-samarbetet betyder.

Centerpartiet har också uppfattningen att ett Brexit kommer leda till ett större intresse för EU, och hoppas att det inte tar allt för stort fokus från de sakpolitiska frågorna. Kristdemokraterna ställer sig lite avvaktande i sitt svar. De menar att om Storbritannien följer med in i nästa mandatperiod så kommer stort fokus hamna på hur man ska lösa problemen som kan uppstå.