Gallret under trappan på Kungsholmen, Stockholm.

Staketet som skulle hålla hemlösa borta motiverades med att det kommit in många mejl från grannar som känt sig otrygga. Men när Dagens Arena begär ut mejlen hittar vi bara ett om otrygghet.

I förra veckan uppmärksammades att Stockholms stad byggt ett rejält staket för 200 000 kronor för att skärma av ett utrymme under en trappa i en park på Kungsholmen. Utrymmet brukade nyttjas av hemlösa som skydd för vind och regn.

Enligt parkingenjör Bo Höglund fanns det skäl för åtgärden eftersom det kommit in så många mejl från privatpersoner i området som känt sig otrygga i närheten av platsen.
– Man vill kunna se och känna sig trygg i området. Några av de som hört av sig har känt sig rädda för att det kanske finns någon gömd bakom buskarna som kan hoppa fram, sa han till Dagens Nyheter.

När Dagens Arena begär ut mejlen från det senaste året får vi åtta stycken, varav sju är relaterade till trappan. Det tidigaste mejlet är daterat den elfte juni förra året är ett nedskrivet telefonsamtal från en boende i området.

Personen berättar att hen under en kvällspromenad noterat åtta personer som uppfattats som ”boende” under trappan. Hen klagar på ”mycket störande lukt i området kring trappan”. Personen har även under sin morgonjogg vid 06.15 noterat 20–35 personer sovandes och återigen ”upplevt mycket stark lukt”.

I det här mejlet föreslås också att utrymmet under trappan byggs för.

Av de resterande sex mejlen rör fyra städning. En person klagar över att städning och snöröjning är eftersatt kring trappan och att hemlösa skitar ner området med ”klädbylten” och att det luktar illa och springer råttor. Andra skriver bara att det är skräpigt.

Två mejl är helt enkelt upplysningar om att det bor folk under trappan. Ett av dessa, vilket också är ett nedskrivet telefonsamtal, kan man uppfatta som att personen upplever otrygghet i området. Enligt mejlet klagar personen på ”fylleslag och störningar var och varannan dag”.

Enligt parkmiljögruppen har även klagomålen ökat i form av felanmälningar om nedskräpning till Trafikkontoret. När Dagens Arena granskar den statistiken visar det sig att felanmälningarna från trappan legat konstant på mellan två och fyra per år under de senaste åren.

Däremot har felanmälningarna från närliggande ”Kungsholmsgatan” ökat från en handfull till 26 förra året. Men det är omöjligt att utifrån staplarna veta om det är relaterat till trappan eller inte.

Parkingenjör Bo Höglund vill inte svara på frågor om trappan utan hänvisar till Britt Mattsson, parkmiljöchef på Stockholms norra innerstad. Hon säger att de sju mejl som Dagens Arena fått är de senaste och de som dyker upp i systemet vid en enkel sökning.
– Ska vi göra en fullständig sökning i synpunktsportalen så är det mer omfattande, samt att systemet bara varit i drift under ett drygt år, säger hon.

I DN-artikeln försvarade ni bygget av staketet med att många privatpersoner hört av sig i mejl om att man känner sig otrygg i området?
– Ja.

När jag tittar på mejlen jag fått från er så är det fyra som rör städning. Sedan är det två mejl som handlar om att folk bor där helt enkelt. Någon påpekar att det luktar illa. Ett mejl klagar på ”fylleslag var och varannan dag”. Stämmer den här beskrivningen att det är många boende i området som hört av sig att de känner sig otrygga?
– Eftersom jag även pratat vår parkingenjör så vet jag att det också handlar om telefonsamtal. Och vi har även tagit del av rapporter från vår parkdriftsentreprenör, de som sköter parkerna.

Men det ni säger i DN-artikeln är att privatpersoner på eget initiativ skickat mejl till er?
– Ja, mejl och telefonsamtal under en tidsperiod om minst fem år.

Jag ser ett enda mejl om störning. Så det är många fler telefonsamtal då eller?
– Ja.

Men då stämmer inte riktigt den här uppgiften att det kommit många mejl in till er?
– Det här är ju de senaste mejlen som du har fått ut. De som varit lätta att gallra ut ur systemet. Men om vi skulle göra en fullständig sökning så är underlaget mycket mer omfattande.

Men utifrån det här underlaget är det rimligt att lägga 200 000 kronor på det här staketet?
– Sen skulle du kunna kontakta polisen också. De har fått in många synpunkter. Vi har haft en dialog med polisen där vi tagit del av deras bedömning av platsen, utifrån de synpunkter och mejl de har fått in till sig.

Men utifrån det underlag jag har fått av dig, är det en rimlig satsning?
– Vi har flera utvecklingsplaner för det här parkområdet. Det här är en av åtgärderna som görs. Vi kommer också förbättra och förnya planteringarna vid trappan och vi kommer också kontrastmarkera trappstegen för att förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättning. Sen kommer vi se till att det blir nya parkmöbler, vi kommer att byta ut de soffor som står på viloplanen i trappen. Totalt sett höjer vi tryggheten och kvaliteten i det här parkområdet.

Men du menar att bilden ni gav av att det är många privatpersoner som hört av sig och känner sig otrygga stämmer?
– Den stämmer.

Trots att jag alltså bara ser ett sådant mejl.
– Ja, du har fått det allra senaste och det som var lätt att få fram. Men det finns ett mycket bredare underlag, säger Britt Mattsson.

Gallret under trappan på Kungsholmen, Stockholm.
Gallret under trappan på Kungsholmen, Stockholm.
Gallret under trappan på Kungsholmen, Stockholm.
Gallret under trappan på Kungsholmen, Stockholm.