Catarina Danso (tv.) Annika Strandhäll (th.) FOTO: press

FÖRÄLDRARFÖRSÄKRING Förslaget om fler pappamånader i föräldraförsäkringen får skarp kritik från Organisationen Sveriges makalösa föräldrar. De menar att utredningen åsidosatt vad som är bäst för barnet och riskerar att leda till färre föräldradagar totalt.

I måndags överlämnades utredningen om en modernare föräldraförsäkring till regeringen. »Försäkringen ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett jämställt föräldraskap«, slog socialminister Annika Strandhäll fast.

– Föräldrarna slåss för sina dagar, men man måste se till barnet, och vad som händer när den ene föräldern inte tar ut dem, säger Catarina Danso, generalsekreterare för Sveriges makalösa föräldrar.

Den största förändringen i föräldraförsäkringen rör antalet reserverade månader. Utredningen föreslår att antalet månader som är reserverade för respektive förälder utökas från tre till fem, medan en tredjedel av försäkringen fortsatt ska vara fritt överförbar.

Sveriges makalösa föräldrar är en stödorganisation för ensamföräldrar, man har också bidragit med synpunkter under utredningens gång, som man menar inte ser till barnets bästa.

En förälder med ensam vårdnad har rätt till samtliga dagar med föräldrapenning. Men för föräldrar med gemensam vårdnad, riskerar ytterligare reserverade dagar leda till att barnet får mindre tid med föräldrarna, om en av föräldrarna inte ökar sitt uttag av föräldraledighet. Många föräldrar har gemensam vårdnad formellt, men inte i praktiken, menar Catarina Danso.

– Att tvinga fram ett jämställt föräldraskap är då kanske inte det bästa alternativet. Båda föräldrarna behöver ha insikt i varför man ska ha ett jämställt föräldraskap, hur viktiga dagarna är. Om föräldern inte tar ut dagarna så försvinner de och det är ingenting som gynnar barnet, säger hon.

Sveriges makalösa föräldrar är däremot positiva till den del som föreslår att föräldrapenningen utökas till att också innefatta en sambo eller en annan närstående.

– Det är väldigt bra att man som ensamstående kan överlåta dagar till en annan part. Det kan underlätta mycket, säger Catarina Danso.

Regeringen har  haft som mål att lägga fram en proposition före nästa val, men  för närvarande saknar utredningens förslag stöd i riksdagen. De borgerliga partierna säger nej till förslaget i dess nuvarande form.

– Det är svårt att se hur det skulle vara modernt att begränsa föräldrarnas möjlighet att själva styra över tiden hemma med barnen när de är små. Det kommer göra det betydligt svårare för en del familjer att få ihop de där första månaderna och året, säger Emma Henriksson (KD), ordförande i Socialutskottet, till Dagens Nyheter.