Lisa Pelling, Dagens Arenas ledarskribent. Foto: Anna Wikström

ANALYS Under riksmötets öppnande presenterade Stefan Löfven sin regeringsförklaring. Brist på konkreta förslag, tycker Dagens Arenas ledarskribent Lisa Pelling. »Och var är feminismen?«

Vad lade du märke till?

– Det är inte så mycket som är nytt, och det märks tydligt att han är bunden till januariavtalet. Han säger att det ska byggas fler bostäder, samtidigt som han säger att regeringen ska se över hyressystemet, någonting som ju Centerpartiet fått in i avtalet och som jag tror att han gärna hade sluppit.

– Annars kan man kanske bli överraskad över att det är så mycket internationell politik, men ofta är regeringsförklaringen ett tillfälle att befästa utrikespolitiken och visa att regeringen håller fast vid sin säkerhetspolitiska linje. Förmodligen så känns det extra viktigt för Stefan Löfven att poängtera det nu bara några dagar efter att Margot Wallström sagt att hon avgår.

Vad saknade du?

– På en del ställen fattas det konkreta förslag, som till exempel gällande klimatet. Han tar upp saker som vi har gjort, men man undrar ”vad händer nu då?” Industriklivet och klimatklivet är satsningar som vi känner till sedan tidigare, och likaså visionen om att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Men han beskriver klimatomställningen som en av vår tids största omställningar och att det viktiga i den är att vi gör den tillsammans och att ingen lämnas efter. Det tycker jag är en väldigt viktig markering.

– Jag kanske hade velat se en ännu tydligare bekräftelse på att Sverige ska fortsätta föra en feministisk utrikespolitik. Det enda han nämner i talet är att Sverige ska jobba för sexuell och reproduktiv hälsa, men det gjorde vi långt långt innan vi ens började kalla utrikespolitiken för feministisk. I själva verket är det mycket bredare än så: det handlar om att överallt i utrikespolitiken uppmärksamma kvinnors representation, kvinnors resurser och kvinnors rättigheter.

Vad tror du de socialdemokratiska väljarna reagerar på? 

– Jag tror att de lyssnade efter välfärdsfrågorna. De tycker om tanken på att det finns en välfärdskommission eftersom jag tror att många känner att det är kris i välfärden. Det gavs inte så mycket konkreta förslag där, utan jag hoppas på att kommande regeringsförklaringar kan ge det. Dessutom har man berättat om flera satsningar förut, med välfärdsmiljarder och så vidare.

– Sen tror jag att väljarna också lyssnade efter hur man ska skapa fler jobb, men där upplever jag att det saknades en kommentar på att vi är på väg in i en lågkonjunktur och hur vi ska hantera det, säger Lisa Pelling.