Foto: Magnus Aronson /Ikon Pixabay

Efter att SD-politiker kritiserat en predikan i Lunds stift har frågan om politisk påverkan av innehållet i gudstjänster blivit en het fråga. 

– Att ett kyrkoråd skulle utfärda riktlinjer för en prästs predikan är otänkbart, säger före detta ärkebiskop Antje Jackelén till Dagens Arena. 

Det var efter en predikan i början av året som kyrkoherde Iva-Katharina Kummer i Vellinge-Månstorps församling fick kritik av Sverigedemokraterna, då hon enligt partiets företrädare pekat ut SD som ett rasistiskt parti. Det skriver Kyrkans Tidning. Enligt Sverigedemokraterna handlade det om att kyrkoherden i sin predikan hävdat att statsminister Ulf Kristersson brutit sitt löfte till förintelseöverlevaren Hédi Fried om att ”inte ta in rasismen i riksdagen”. Företrädare för Sverigedemokraterna menade att det var uppenbart att det var deras parti som kyrkoherden syftade på. 

Sverigedemokraterna ska ha fått reda på innehållet i gudstjänsten efter att en kyrkobesökare berättat om kyrkoherdens predikan. Något som SD sedan agerade på genom att ta upp frågan i kyrkorådet (där partiet har två mandat) samt i en skrivelse riktad till kyrkoherden. 

Det här är något som lett till en diskussion kring politisk påverkan av gudstjänster och innehållet i predikningar. 

Antje Jackelén, som nyligen lämnade posten som ärkebiskop, berättar för Dagens Arena hur hon ser på händelsen. 

– Det konkreta fallet är helt en fråga för stift och biskop. Men principiellt så är predikstolsfriheten, det vill säga friheten att predika, central för präster. Den är mer än vanlig yttrandefrihet. Det handlar om prästens uppdrag att förkunna evangeliet och det kan inte utövas tvång kring det utifrån.

Hon tycker det är allvarligt om politiker skulle gå  in och försöka styra innehållet i en gudstjänst.

– Att ett kyrkoråd skulle utfärda riktlinjer för en prästs predikan är otänkbart eftersom det inkräktar på predikstolsfriheten, säger hon.

Om man känner sig provocerad av en predikan finns det andra vägar att framföra sin kritik på, menar Antje Jackelén.

– Visst kan man bli provocerad av en predikan. Evangeliet i sig är ju rätt provocerande, och då är det bra att prata med prästen direkt. Präster är oftast glada att diskutera innehållet i sina predikningar med församlingsmedlemmar.

Dagens Arena har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men partiet meddelar via sin pressavdelning att man avböjer att kommentera.