Foto: Pixabay

Nyhet Det blir allt vanligare att produkter i ditt hem har smarta funktioner, som samlar känslig information om dig. En ny avhandling visar på riskerna och hur du kan behålla integriteten. 

Kylskåp som kopplas till telefonen, appar som samlar information om hälsodata och musikanläggningar med mikrofon och röstfunktion. Smarta produkter till hemmet är något som blivit allt vanligare. Majoriteten av produkterna kommer med kamera och mikrofon och får tillgång till information som lösenord, ålder, plats, kroppsvikt och annan känslig information. En ny avhandling skriven av Joseph Bugeja, teknologie doktor i datavetenskap vid Malmö universitet, tar upp riskerna med våra uppkopplade hem. 

– Det kan vara så att vissa företag samlar på sig mer information än vad de behöver för att till exempel använda dem i framtiden eller för att utveckla nya produkter. Information och bilder kan skickas till människor vi inte känner eller vill ska få del av informationen. Det kan även finnas risk för övervakning. 

– Tänk om privata konversationer mellan familjemedlemmar delas av okända parter på internet utan deras medvetande? Eller om privata videoupptagningar av hemmets interiör, barn eller gäster och så vidare kopieras, läcks eller ses av otillbörliga individer? Eller att boendes aktiviteter, tiden de går upp på morgonen och rummen som de boende rör sig i samlas och delas för att skapa profiler av de boende och deras preferenser, säger Joseph Bugeja.

– Med avhandlingen hoppas jag kunna skapa transparens och kunskap. I sina hem ska människor känna att de kan vara privata, utveckla sina relationer ifred och behålla sin autonomi, säger Joseph Bugeja. 

Joseph Bugejas avhandling har kartlagt datatyper som olika typer av enheter samlar in. Den presenterar också idéer för hur hem som är uppkopplade till smarta produkter kan möta eventuella angrepp från hackare. 

– Problemen är att människor har varierande teknisk kunskap och att vem som helst kan köpa tjänsterna utan att vara medvetna om konsekvenserna, säger Joseph Bugeja. 

 

Joseph Bugeja. Foto: Privat.

Enligt Joseph Bugeja är det viktig att de som köper produkterna blir medvetna om riskerna med dem. Åtgärder för att minska tjänsternas insyn kan vara att se till så att enheter med kamera inte läggs på känsliga ställen i hemmet, att minimera informationen som ges till enheterna samt att läsa bruksanvisningar noga.

– Avhandlingen ger en riskanalys och presenterar verktyg som utvecklare, forskare och användare kan använda för att identifiera risker med användningen. Jag hoppas att tillverkare och designers kan använda verktygen för att säkerställa integriteten för de som köper produkterna, säger Joseph Bugeja. 

Joseph Bugeja säger att det finns för lite forskning och verktyg om risker för den personliga integriteten när det gäller uppkopplade hem. Han säger att lagen om GDPR skapat större medvetenhet kring integritetsfrågor men att det fortfarande krävs mer kunskap och åtgärder. Han ger exempel på USA där det finns en lag som kräver att alla IoT-produkter, uppkopplade produkter som används för hem och fritid, som köps med statliga pengar ska uppfylla den minsta säkerhetsstandarden.