Trötta, ledsna elever lär sig inget i klassrummet. Kloka skolor stöttar dem genom att plocka bort det som stör och distraherar deras arbete mest.

Smarta mobiler utvecklades inte för inlärning. Genom att aktivera belöningssystemet skapar de snabbt ett beroende som stör koncentrationen.

Upphovsmannen till Iphone, Tony Fadell, har berättat hur han vaknat kallsvettig om natten vid tanken på vad han ställt till med för sina och andras barn.

I snitt plockar vi upp våra smarta mobiler var tionde minut, dygnet runt. Barn och unga gör det ännu oftare.

I skolan hinner eleverna därför inte lära och memorera och samla ihop kunskaperna eftersom de ständigt störs med nya intryck. Vi är dåliga multitaskare av naturen, säger psykiatern och författaren Anders Hansen i en debatt i Aktuellt. Med smarta mobiler i skolan tar man bort de medel som behövs för att nå de viktigaste målen; förmågan att lära, fokusera, memorera och samla ihop sina kunskaper.

I Frankrike beslöt regeringen nyligen att i höst införa ett totalt mobilförbud på alla skolor upp till och med högstadiet, även på rasterna.

Anders Hansen är för ett mobilförbud, och minimum är att de ska hållas borta från lektionerna.

I snitt plockar vi upp våra smarta mobiler var tionde minut, dygnet runt. Barn och unga gör det ännu oftare.

Skolläkaren Åsa Victorin oroas av att så många elever sitter still i sin ensamhet med sina skärmar. Hon märker att lång skärmtid gör eleverna trötta och nedstämda, även ångestfyllda:

»Skärmar, och då kanske framförallt mobilerna, tar över barnens liv vilket får konsekvenser för hur dom mår både psykiskt och fysiskt. Det får också konsekvenser för deras skolprestationer.«.

Det saknas nationella riktlinjer för hur mobiltelefoner ska hanteras i skolan. En lösning har blivit att införa mobilförbud i skolans ordningsregler.

I dag har fyra av tio 10-15-åringar totalt mobilförbud i sina skolor, enligt en  undersökning.. Nästan sex av tio tycker att förbudet är bra.

Det fungerar, om inte exempelvis föräldrar protesterar med hänvisning till »mänskliga rättigheter«, vilket händer. Men det borde väga lätt med tanke på forskning som visar de negativa effekterna för lärandet med ständiga avbrott.

Engelska skolan i Göteborg går nu den franska vägen och inför ett totalt mobilförbud för alla elever till och med årskurs nio. Förbudet gäller under hela skoldagen, även under rasterna. Syftet är att skapa arbetsro på lektionstid och få även de större eleverna att vara ute och röra sig på rasterna.

Även om lärare försöker hålla mobilfritt på lektionstid är telefonen ett ständigt störningsmoment som gör eleverna splittrade och okoncentrerade, anser skolan.

Borde svenska myndigheter ta beslut om ett generellt förbud för skolorna i hela landet istället för att lämna det upp till varje skola eller lärare?

Ja. Rättviseskäl talar för nationella riktlinjer. Barn ska ha samma möjligheter till studiero, oavsett kommun och skola.

De som säger nej anser att skolan istället ska hjälpa barnen att ta kontroll över sitt mobilanvändande och lära dem använda sina mobiler på ett »balanserat sätt«.

Men det kan knappast vara skolans ansvar, lika lite som att servera godis och läsk för att lära sig konsumera under måttfulla former.

Snarare bör skyldigheten vara att hjälpa eleverna slippa det som stör koncentration och fokus på läraren och uppmuntra allt som underlättar.

Skolans uppdrag är att jobba långsiktigt och lära elever att en del belöningar kommer längre fram. Då är det inte särskilt smart att samtidigt säga ja till mobiler som stör både koncentration, inlärning och aktivitet på rasterna.

Kloka skolor tar istället fajten mot mobilstressen och hjälper eleverna att nå sina kunskapsmål utan ständig störning.

PS Även ipadskaparen och Applegrundaren Steve Jobs var mycket återhållsam med att låta sina barn använda den nya tekniken. DS