Bild: Flickr/Henrik Ström
Bild: Flickr/Henrik Ström

INTEGRITET Antalet drogtester på ett stort laboratorium har fördubblats på fem år och utdrag ur brottsregistret blir allt vanligare, skriver Arbetet. Men anställda har lite att sätta emot om de tycker att arbetsgivarens övervakning går för långt.

Karolinska universitetssjukhuset, ett av de största laboratorierna som analyserar drogtester, har antalet utförda tester tagna i arbetslivet ökat från 27 269 till 66 599 mellan 2011 och 2016. Samtidigt har antalet personer som begär utdrag om sig själva ur brottsregistret ökat från 171 114 till 299 834 under samma period. Utdragen ur brottsregistret tros delvis bero på att arbetsgivare kräver detta inför anställning.

Ökad övervakning av anställda möjliggörs av bland annat gps-teknik. Samtidigt finns inte mycket skydd för anställda som anser att deras integritet kränks av att exempel kartläggas med hjälp av en gps som visar arbetsgivaren var de befinner sig. Det rapporterar Arbetet.

Enligt fackförbundet IF Metall kan en anställd riskera uppsägning om hen motsätter sig övervakning, och det är då oklart hur en domstol skulle tolka rättsläget.

–  Vi vill aldrig testa något med medlemmens anställning som insats, säger Darko Davidovic, förbundsjurist på IF Metall till Arbetet.

Enligt Unionen har medlemmar uppgett att information som har samlats in om dem av arbetsgivaren har använts för fler och andra syften än vad som först uppgavs. Trots att det vanligtvis är emot reglerna anser Unionens förbundsjurist Pierre Dahlqvist att skadestånden är för låga för att det ska vara värt att driva liknande fall rättsligt.

Fackförbunden anser att det behövs lagstiftning för att stärka arbetstagares integritet, men trots att flera utredningar har föreslagit en lag finns inget sådant förslag. Istället föreslog en statlig kommitté i sitt förslag i somras om hur integritet kan värnas på olika samhällsområden att Arbetsmiljöverket ska arbeta med uppförandekoder inom olika brasncher.