Johan Forssell, riksdagsledamot för Moderaterna.

almedalen 2018 Kortare tidsgräns för utbrändhet och depression, återställd bortre tidsgräns och en skarpare kontroll av arbetsgivare med höga sjukskrivningstal.

Ett av Moderaternas förslag är att korta tidsgränsen för en första prövning om rätt till sjukpenning för det de kallar »lättare psykiska diagnoser«, vilket omfattar bland annat depressioner och utbrändhet – just den sortens diagnoser som ökat snabbt under senare år.

– Vi menar att det finns en skillnad mellan de lättare psykiska diagnoserna, och det som varit vanligare tidigare till exempel dåliga ryggar, knän och brutna ben. När vi ser att diagnoserna förändras är det viktigt att också rehabiliteringskedjan följa med i det, säger riksdagsledamoten Johan Forssell (M) till Dagens Arena.

Att inte ställa frågorna som en omprövning innebär till de här sjukskrivna personerna innan det har gått 180 dagar riskerar att göra deras sjukdom svårare än den var när de lämnade sitt arbete, menar Johan Forssell.

– Jag har inte träffat någon som är sjukskriven i depression som säger att jag vill inte återgå till min arbetsgivare. Jag tror att människor som har arbetsförmåga vill göra rätt för sig och vill arbeta. Det har varit alldeles för svartvitt tidigare år – antingen är man frisk eller så är man sjuk, men så ser det inte ut.

Även om man inte kan jobba med sina ordinarie arbetsuppgifter eller kanske inte ens arbeta kvar på sitt jobb, så kan man göra någon form av arbete.

Enligt LO-TCO Rättsskydd som arrangerade seminariet i Almedalen, där Johan Forssell medverkade tillsammans med Mathias Tegnér från Socialdemokraterna, skulle en kortare rehabiliteringskedja enligt Moderaternas förslag leda till att framförallt tjänstemän skulle behöva säga upp sig från sitt arbete kanske innan de är färdigrehabiliterade.

– Jag kan inte se den samhällsekonomiska nyttan med att till exempel en läkare behöver säga upp sig från sin tjänst för att istället söka ett jobb i kassan på Ica, säger Robert Sjunnebo, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.

Han vänder sig också emot att Moderaterna talar om utbrändhet och depression som »lättare psykiska sjukdomar«.

– Vi ser utmattningssyndrom som ett ganska allvarligt sjukdomstillstånd, säger Robert Sjunnebo.

Moderaterna vill också införa en slags extra tillsyn hos de arbetsgivare som sticker ut när det gäller höga sjukskrivningstal.

– Det innebär att man ger ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att göra den typen av tillsyn och ställa frågor om varför det fungerar eller inte fungerar hos en arbetsgivare, säger Johan Forsell.

Nyligen slog en dom från Högsta förvaltningsdomstolen fast att Försäkringskassan i sin bedömning av rätt till sjukpenning bör ta hänsyn till hur arbetsmarknaden förändras över tid och vilka krav som arbetsgivare i regel ställer på de som de vill anställa, men att lagen inte medger att man tar hänsyn till sociala förhållanden som rör exempelvis ålder och bostadsort.

Under seminariet inskärpte Johan Forssell att sjukförsäkringen ska hantera arbetsoförmåga, och inte ta hänsyn till andra omständigheter som rör individen.

– Sjukförsäkringen syftar till att hantera arbetsoförmåga, och inte massa andra problem. Tidigare användes den som ett sätt att hantera unga som inte kunde få jobb, och det ledde till att en massa av dem förtidspensionerades – dit vill jag aldrig mer tillbaka, sa Johan Forssell under seminariet.

Vilka är de viktigaste förändringarna av sjukförsäkringen som Moderaterna vill göra om ni kommer till makten i höst?

– Jag skulle säga att det är att få Försäkringskassans kontroller att fungera bättre i rehabiliteringskedjan. Det är fortfarande så att många av bedömningarna vid 180 och 360 dagar inte sker – så kan det inte vara. Vi måste också se till att förbättra kvaliteten i besluten. Det skulle jag säga är nummer ett, tillsammans med att stärka det förebyggande arbete, säger Johan Forssell.

Moderaterna vill också återställa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som alliansen införde under sin tid vid makten, och som nuvarande regering tog bort.