Plakat under en protest inför regeringsbeslutet om den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd sommaren 2016. Foto: Angelica Söderberg

NYHET Stängda gränser, tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening. Forskare vid Linköpings universitet och civilsamhället skapar en asylkommission som ska utreda konsekvenserna av tillfälliga asyllagen.

Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd infördes sommaren 2016 och innebar bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd blev det normala framför permanenta och att familjeåterföreningar begränsades. En förändring som gav stora konsekvenser för enskilda asylsökande, menar representanter från civilsamhälle och forskning som nu startar en granskningskommission.

– Den tillfälliga asyllagen fick väldigt stora konsekvenser för människor som sökt asyl i Sverige. Den kom till i stor hast och många har bedömt att den inte är tillräckligt genomarbetad. Den har sedan följts av flera andra lagar och mindre förändringar som har lappat på ett icke hållbart rättssystem, säger Lise Blomqvist, talesperson för asylkommissionen.

Linköpings universitet ska utgöra bas för forskningen inom kommissionen, som startas med stöd av Hugo Stenbecks stiftelse.

– Jag känner inte till att det tagits initiativ mellan civilsamhälle och forskare på det här sättet och till den här nivån tidigare. Internationellt, ja, men inte i Sverige, säger Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt med fokus på migration och mänskliga rättigheter vid Linköpings universitet.

Asylkommissionen består av drygt 40 experter inom asylrätt och andra nyckelpersoner som arbetar med människor som flytt och söker asyl. Syftet är att utföra den konsekvensanalys som saknas i tillfälliga lagen om uppehållstillstånd, som riksdagen väntas besluta om en fortsättning på under eftermiddagen.

– Jag har stött på så många under de senaste åren som berättat om något som hänt en asylsökande och sagt ”det här måste granskas”. Det har gällt åldersbedömningar, bisarra översättningar, kompetensutvisningar, havererade asylutredningar och ett mottagande som stöter ut i stället för att integrera. Det har gällt regler som har förskjutits så att människor hamnat i omöjliga situationer, säger Sanna Vestin, tidigare ordförande för Flyktinggruppernas riksråd och en av initiativtagare till kommissionen.

Hon tillägger att förhoppningen är att den parlamentariska utredning som regeringen tillsatt för att utreda den framtida migrationspolitiken kommer att titta på konsekvenserna för asylsökande, men att det inte verkar troligt.

– Men hittills har regeringen inte velat diskutera några andra konsekvenser än om lagen lyckats med syftet att minska antalet asylsökande i Sverige. Asylkommissionen vill utreda konsekvenserna för den asylsökande, deras familjer och samhället runtomkring dem, säger Vestin.

– Vi ser tecken på att det har skett förskjutningar i grundläggande rättsprinciper, men det här behöver granskas systematiskt. Vi behöver också söka efter vilka positiva faktorer som skulle leda till en fungerande asylprocedur och ett bra mottagande.

Svenska kyrkan ingår i kommissionen genom Anna Karlgren, sakkunnig i migration vid kyrkokansliet i Uppsala, som pekar på behovet av en systematisk forskning.

– Vi som verkar i Svenska kyrkan möter dagligen människor som sökt asyl och vi har en uppgift att bära deras röster. Asylkommissionen är ett sätt att mer systematiskt belysa och lyfta de konsekvenser som den tillfälliga lagstiftningen fått för dessa enskilda människor, säger hon i ett pressmeddelande.