Aktivister protesterar mot utvisningen till Afghanistan som enligt uppgift ska ske från Migrationsverkets förvar i Märsta under natten. Foto: Halima Larsson

NYHET På söndagsnatten rymde tolv personer från Migrationsverkets anläggning i Märsta, norr om Stockholm. Samtliga efter att ha fått besked om att de ska utvisas till Afghanistan med ett flyg som går i natt. »De är livrädda« säger Kinna Skoglund i nätverket Vi står inte ut.

Vid tretiden på natten till söndag gick larmet om att ett antal personer barrikaderat sig i ett rum på Migrationsverkets förvar i Märsta. Kort därefter krossades ett fönster och tolv personer som satts förvarstagna i väntan på utvisning rymde.

– I dagsläget är sju av dem hittade, säger Carina Skagerlind, presstalesperson på Polisen region Stockholm, och fortsätter:

– Vi har inga uppgifter kring vilka personer det här handlar om och svarar generellt inte heller på frågor som gäller en pågående insats.

Det är inte olagligt att rymma från förvar, de fem som inte hittats är efterlysta enligt utlänningslagen.

Enligt yrkes- och volontärnätverket Vi står inte ut (VSIU), som engagerat sig för ensamkommande barn och unga, handlar det om personer som samtliga hade fått besked om att de ska utvisas till Afghanistan under natten till tisdag.

– Det är klart att de flyr, de fruktar för sina liv, säger Kinna Skoglund, talesperson för VSIU.

Hon har för nätverkets räkning varit i kontakt med en del av de juridiska ombuden för de som rymde. Vare sig Migrationsverket eller Polisen vill bekräfta uppgifterna, eller uppge hur många människor som ska utvisas med det flyg som ska gå till Afghanistans huvudstad Kabul under natten. Enligt uppgifter till VSIU har 82 personer anmälts som möjliga att utvisas till landet.

– Det är ett extremt stort antal, det största vi har sett hittills. I början brukade bara omkring 20 personer anmälas, det här är en tydlig upptrappning, säger Kinna Skoglund.

Det går inte att säga med säkerhet hur många som är inbokade på nattens flygning. Enligt återvändandeavtalet som Sverige har träffat med Afghanistan ska besked om vilka personer som ska ”återsändas” lämnas tre veckor innan utvisningen sker.

– Det är omöjligt att veta hur många som faktiskt kommer att utvisas i natt, vi upplever att man har satt i system att flytta runt människor mellan olika förvar och inte ge besked i god tid om vilka som är bokade på flygplanen. Ibland får de som ska utvisas besked bara några timmar innan. Det är omänskligt, säger hon.

Det pågår flera protester runt om i landet mot utvisningarna till Afghanistan, bland annat arrangerar nätverket Liv utan gränser en manifestation i samband med riksdagens öppnande i Stockholm. Nätverket består av afghanska barnfamiljer som fått sitt sista avslag på sina asylansökningar och nu riskerar att utvisas. Familjerna har sittstrejkat på Norra Bantorget i Stockholm för att försöka lyfta upp frågan på den politiska agendan.

Tisdagens manifestation på Sergels torg i Stockholm mot utvisningarna till Afghanistan. Foto: Maalin Forsberg

 

Utanför förvaret i Märsta samlas just nu asylrättsaktivister för att protestera mot utvisningarna. Halima Larsson är en av dem.

– Det är nästan bara ensamkommande unga som kommer att utvisas, det är också främst de som sitter här inne på förvaret i Märsta. Vi har fått berättat om hur de som ska utvisas nu till stor del är unga som hämtats på sina skolor och jobb, ungdomar som är en välfungerande del av det svenska samhället.

Hon säger att omkring 40 aktivister nu står utanför polisens avspärrningar, fler väntas efter att manifestationen inne i centrala Stockholm har avslutats. Halima Larsson har varit på plats under flera protester inför utvisningar och berättar om ett lugn som brukar övergå i vanmakt när bussarna körs fram.

– Det brukar vara vidrigt, framförallt om det finns anhöriga till de som ska utvisas bland oss. Ibland brukar vi blockera bussarna, men det skjuter bara upp utvisningen. Vi kan inte stoppa den. Man känner sig så maktlös, säger hon.