BIld: Flickr/Miljöpartiet De Gröna

Hittills har ingen anmälan kommit in, men Peter Eriksson (MP) utesluter inte att härvan kring Inlandsinnovation kan bli ett fall för konstitutionsutskottet, KU.

Dagens Arena har tidigare i dag skrivit om den granskning Dagens industri gjort av hur skattepengar via det statliga riskkapitalbolaget har gått in i bolag kopplade till centerpartisten Per Åsling. Enligt miljöpartisten Peter Eriksson, som är ordförande i KU, är det inte uteslutet att frågan kommer att tas upp där.
– Än så länge har det inte kommit in någon anmälan, men det är absolut en intressant fråga och det kan vara något för KU att ta upp.

När skulle anmälan i så fall kunna komma att behandlas i KU?
– Om anmälan kommer inom en vecka kommer den att komma upp i år. Inom den närmaste veckan måste man lämna sin anmälan för att den ska komma upp det här året.

För att en fråga ska tas upp i KU ska det finnas en misstanke om att ett formellt fel har begåtts, där det aktuella statsrådet inte följt reglerna eller grundlagen. Peter Eriksson kan inte erinra sig att KU tidigare har behandlat en fråga liknande härvan kring Inlandsinnovation.
– Jag kan inte komma på att det finns någon anmälan som är liknande denna. Vi får se om det kommer in någon anmälan och vad den i så fall tar sikte på för problem.

Hittills i år har KU fått in runt 14 ärenden, vilket är något färre än vanligt.
– Det är några anmälningar på biståndsområdet och en större anmälan om Vattenfall och Nuon, avslutar Peter Eriksson.