Bild: Maria Georgieva

Centerpartiet vill tillsätta en global kriskommission för att utreda konsekvenserna av överanvändningen av antibiotika, skriver partiledaren Annie Lööf i Svd i dag.

I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver Annie Lööf att hon vill tillsätta en global kriskommission som ska utreda överanvändningen av antibiotika i världen. Som förebild, skriver hon, har hon Stern-rapporten som på uppdrag av den brittska regeringen analyserade klimathotets ekonomiska och humanitära konsekvenser.

På samma sätt vill nu Annie Lööf att Sverige ska ta på sig ledartröjan och ta fram fakta om vad en utbredd resistens mot antibiotika skulle innebära, för människoliv och djur.

I debattartikeln skriver Annie Lööf att det redan i dag, bara i Europa, dör 25 000 människor om året till följd av resistenta bakterier. En bidragande orsak, menar hon, är överanvändningen av antibiotika inom djuruppfödning. Annie Lööf skriver att Sverige är ett föregångsland, som använder minst antibiotika i EU, värst menar hon är Cypern som förbrukar trettio gånger mer antibiotika än Sverige.