Eva Nordmark och Magdalena Andersson presenterar budgetförslag. T.v: Britta Lejon, ordförande facket ST.

höstbudget En miljard extra till Arbetsförmedlingen nästa år. Det blir tillskottet i budgeten för att dämpa de nedskärningar som 2019 års M-KD-budget innebar. Men facket ST är skeptiska om de kommer att hinna fylla alla platser i arbetsmarknadsinsatser.

 Imorgon presenteras höstbudgeten i sin helhet och som något av de sista enskilda förslagen som offentliggörs i förhand, presenterar i dag finansminister Magdalena Andersson (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) nya satsningar på arbete och integration.

Det handlar, inte minst, om att försöka dämpa nedskärningarna på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsåtgärder för totalt 2,9 miljarder kronor som M och KD gjorde i sin budget som gäller för 2019.Det här ska ske genom att tillföra pengar till olika insatser för arbetssökande, som till exempel att återföra medel till extratjänster och arbetsmarknadsutbildning som togs bort i årets budget.

– Med den budget som röstades igenom 2019 genomfördes en ansvarslös slakt av arbetsmarknadspolitiken, sa Eva Nordmark på presskonferensen.

För att Arbetsförmedlingen ska få »arbetsro« i den omfattande omgörningsprocess som pågår, där privata aktörer ska ta över allt mer av det praktiska arbetet att matcha arbetssökande till jobb och insatser, tillförs resurser för att öka deltagandet i sådana upphandlade matchningstjänster som reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär.

Det handlar om 193 miljoner kronor 2020, och sedan ökade anslag för både 2021 och 2022.

Tillskottet till extratjänster och introduktionsjobb blir 427 miljoner nästa år och ska »dämpa minskningen« i de här insatserna. 281 miljoner kronor satsas på arbetsmarknadsutbildning, för att få fler att utbilda sig till bristyrken. Satsningarna beräknas räcka till 2 200 nya extratjänster och ett 1000-tal nya platser i arbetsmarknadsutbildning.

För att då igång satsningen på etableringsjobb, som ska träda i kraft 1 juli, tillförs 84 miljoner kronor nästa år, och sedan något högre belopp kommande två år.

Dessutom ökas Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, men först från år 2021.

– För att vi ska undvika mer personalneddragningar och möjliggöra omläggningen ökar vi förvaltningsutgifterna 2021 och 2022, sa Eva Nordmark.

Arbetsmarknadsministern sa också att hon har »höga förväntningar« på att Arbetsförmedlingen nu ska leverera.

Men på facket ST, som organiserar en stor del av Arbetsförmedlingens anställda, finns en tveksamhet om huruvida Arbetsförmedlingen kommer att klara av alla delar av omgörning och insatser som de nu förväntas göra parallellt.

– Det blir rörigt. Man har dels sagt upp 1700 personer, och många andra lämnar Arbetsförmedlingen för att de inte tycker att jobbet är meningsfullt. Till exempel har man behövt stänga Jobbtorg i landet för att det saknas personal. Samtidigt ska man ställa om organisationen när arbetslösheten ökat och anvisa fler till insatser – det säger sig självt att det inte går ihop, säger Marie Martinsson, pressekreterare på facket ST.

Även om antalet platser på utbildningar och i insatser utökas betyder det inte att alla platser snabbt kan fyllas. Dessutom kräver en del insatser upphandlingar vilket i sig kan ta tid, enligt facket ST.

– En åtgärd för en arbetslös kan ta flera år med påbyggnad av skolgång. Så det är inte bara att sätta ihop en arbetslös och en åtgärd, säger Marie Martinsson.

Facket ST:s ordförande Britta Lejon konstaterar i ett pressmeddelande att det extra tillskottet inte kommer att räcka till att rädda något av de 132 av Arbetsförmedlingens kontor som nu planeras läggas ned. Facket ST kräver att nedläggningsbeslutet av kontoren ska rivas upp.

Förutom tillskott till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinsatser, ger regeringen ett tillskott för att utöka det så kallade Kunskapslyftet från 86 000 platser 2018, till 93 000 nästa år. Insatsen handlar om att rekrytera fler med låg utbildning till exempelvis yrkeshögskolan och folkhögskola. Regeringen vill också utöka antalet enskilda kurser på yrkeshögskolan för att de som arbetar ska kunna studera flexibelt, samt fortsätta satsningen på att rekrytera lärarstudenter, och höja kvaliteten på lärarutbildningen.

Dessutom förlängs en satsning för att få nyanlända som är föräldralediga att snabbare lära sig svenska, och det så kallade intensivåret för nyanlända – som föreslogs av Centerpartiet 2018 – införs. Insatserna tillförs runt 50 miljoner kronor var.