Foto: Pixabay

Nyhet Trots skärpt lagstiftning och tydlig vision om minskad arbetskraftsexploatering så har det inte lett till att fler arbetsgivare straffas för tvångsarbete eller människoexploatering. Statens arbete på området brister i alla delar. Det menar Riksrevisionen i ny rapport. 

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering. Enligt rapporten som släpps idag brister arbetet i alla delar av systemet: i regelverk, kontroller, information och stöd till brottsoffer.

Enligt Riksrevisionen ger det befintliga regelverket inte ett bra skydd mot exploatering – trots att lagstiftningen skärptes 2018 och det under de senaste åren varit flera insatser från bland annat polisen för att komma åt problemet.

– Det är få ärenden som leder till åtal, och det finns sammanlagt bara tre fällande domar de senaste femton åren. Risken att dömas är näst intill obefintlig, kommenterar Yvonne Thorsén, projektledare för granskningen, i ett pressutskick.

Arbetskraftsexploatering innebär utnyttjande av arbetskraft genom till exempel mycket låga löner, orimligt lång arbetstid och dålig arbetsmiljö. I ett led att försöka komma åt att människor utnyttjas har regeringen sagt sig vilja begränsa möjligheterna för företag att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft till lågkvalificerade yrken där det inte råder brist på arbetskraft.

– Kommer du till Sverige som efterfrågad ingenjör blir du väl omhändertagen. Kommer du som diskare eller personlig assistent är du helt i händerna på arbetsgivaren. Det kan sluta med att du tvingas jobba för 30 kronor i timmen och bo i en källare, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till Sydsvenskan i november i år.

Flera myndigheter är inblandade i arbetet för att motverka arbetskraftsexploatering, däribland Polisen, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och Jämställdhetsmynidgheten. Men enligt Riksrevisionen är en tydlig orsak till att man inte kommer åt problemet att regeringen varken har gett myndigheterna mandat eller tydliga uppdrag för att motverka arbetskraftsexploatering.

Ett par myndighetsinsatser har riktats mot människohandel och människoexploatering och insatser som syftar till att motverka arbetslivskriminalitet. Men regeringen har inte initierat några insatser som är direkt avsedda att motverka arbetskraftsexploatering.

– Ett grundläggande problem är att ingen myndighet har överblick över vilka som drabbas och hur många de är. Utan kunskap är det svårt för regering och myndigheter att utforma effektiva insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Det var Liberalerna och Centern som tillsammans med Miljöpartiet var med och drev igenom de nuvarande reglerna. Men efter rapporter om omfattande fusk har L och C gått med på en utredning om regelverket. Den utredningen sjösattes i februari 2020 och ska kartlägga problem kopplade till bland annat handel med arbetstillstånd, organiserat missbruk och exploatering av deltidsarbete.

Utredningen ska komma med sina förslag senast i november 2021.