Foto: Olle Bergvall

Nyhet Hyresnämnden i Stockholm har gett Signalisten rätt att totalrenovera sitt bestånd i Bergshamra. Trots att en majoritet av hyresgästerna är emot det och att experter visat att det finns andra alternativ. Men beslutet är inte enigt vilket kan få betydelse i Hovrätten.

I tre år har hyresgästerna i Bergshamra, Solna, protesterat mot den kommunala bostadsstiftelsens Signalistens planer att totalrenovera 304 lägenheter. Golv, kök och badrum ska rivas ut så att hyresvärden ska kunna byta ut gamla rör i fastigheterna. Nya golv, badrum och nytt kök ska in. Den standarhöjande renoveringen innebär en 55 procentig hyreshöjning.

I ett reportage Dagens Arena skrev om Signalistens renoveringsprojekt berättade hyresgästen Leena Saenz att med en sådan hyreshöjning blir det svårt att bo kvar. Hon skulle knappt ha några marginaler kvar efter hyran är betald.

– Jag har en medelpension och jag har räknat ut att med den nya hyran skulle 49 procent gå till boendet. Jag kanske klarar mig men då blir det att man får vänta några dagar på pensionen den 19.

78 procent av hyresgästerna har inte sagt ja till renoveringsplanerna och 66 procent har sagt nej. Hyresgästerna har kraftsamlat och tagit kontakt med flera experter, forskare och organisationer som kunnat vittna om att totalrenoveringen inte är nödvändig. 

Ärendet togs upp i Hyresnämnden i Stockholm och efter lång väntan kom beslutet i dag. Signalisten får rätt på alla punkter i fallet och kan gå vidare med renoveringen.

– Det här är ett betydelsefullt besked för Signalisten. Hyresnämnden delar vår syn att renoveringen är nödvändig i dessa drygt 60 år gamla fastigheter och att de åtgärder som föreslagits ligger på en rimlig nivå, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande på Signalisten, i ett pressmeddelande.

Enligt hyresnämndens bedömning måste hyresvärden ”anses ha ett beaktansvärt intresse av att de aktuella förbättrings- och ändringsåtgärderna genomförs och att det inte i någon del kan anses oskäligt mot hyresgästerna att de genomförs”.

– Det är så jävla sjukt. Vi har krigat och verkligen gjort vårt yttersta för att visa att det finns alternativa tillvägagångssätt som innebär mindre ingrepp i bostaden, säger Jan Bagge, hyresgäst och initiativtagare till Bergshamragruppen för sansade renoveringar.

Hyresgästerna har tagit in forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, för att vittna om att andra alternativ är möjliga. Det som har föreslagits är att i stället för att byta ut rören, kan man använda metoden relining. Då blåser man ur de gamla rören och ger dem en ny yta så att de kan hålla i 40 år till. Metoden kan sedan upprepas igen.

Motivet till att bryta upp alla golv i lägenheterna är att värmeledningsrören ligger inbäddade i dem. 

– Vi har två byggnadsingenjörer, två toppforskare, en konsult och Signalistens egen konsult som säger blås ur rören, proppa igen dem och lägg nya längs ytterväggen. Ingen av de här delarna har domaren brytt sig om att kommentera utan accepterar hyresvärdens påståenden.

I motiveringen till beslutet skriver Hyresnämnden att den ”synnerligen omfattande utredning som hyresgästerna har lagt fram kan inte anses ge stöd för att hyresvärdens val av metod skulle styras av skäl som inte är rationella från ett tekniskt eller fastighetsekonomiskt perspektiv”.

Även när det gäller hyresgästernas önskan om ned- och återmontering av det befintliga köket ger Hyresnämnden Signalisten rätt. Det är inte ”tekniskt och ekonomiskt försvarbart”. Dessutom menar Hyresnämnden att hyresvärden ”måste vidare anses ha ett starkt intresse av enhetlighet när det gäller köksinredning”.

– Det är helt absurt. Många bolag har köksinredning som tillval. Man har möjlighet att välja en annan inredning. Vi har haft ett vittne som talat om att de här skåpen går bra att plocka ned och lägga i ett rum bredvid och sätta upp igen. Men då får inte värden rätt att höja hyran, säger Jan Bagge.

Enligt honom har 22 procent av hyresgästerna redan flyttat sedan 2019 då renoveringsprojektet lanserades. De flesta vill nog bo kvar, menar Jan Bagge, men i Ritorp, Solna, flyttade cirka två tredjedelar i samband med renoveringen där. Men det är svårt att hitta en lägenhet med prisrimlig hyra i Stockholm i dag.

– Men om de stannar får de dra ned på sin standard. Det är inte så kul om två tredjedelar av pengarna går till hyran. Många som kan kommer att välja att flytta utav det skälet.

Jan Bagge anser att beslutet är absurt ur flera synpunkter. Även ur rättslig synpunkt.

– Vad är vitsen med ösa ut miljarder på en rättsapparat där i stort sett allting går den rikes väg? Det är ett enormt slöseri. Svea rikes lag är verkligen den rikes lag. Det skapar bittra och desillusionerade människor.

Sociologen Dominika V. Polanska har länge följt frågan om så kallade ”renovräkningar”. När hyresvärden renoverar och höjer hyran så kraftigt att hyresgästen inte har möjlighet att bo kvar. Hon kom nyligen ut med en bokDen orättvisa rättvisan, som hon skrivit tillsammans med hyresgästen och skribenten Håkan Axén. I den undersöker de Hyresnämndens bedömningspraxis och hur de ofta går på hyresvärdens linje i sådana här ärenden.

Dominika V. Polanska har läst det aktuella beslutet och menar att den delvis bekräftar mycket av bokens huvudargument.

– Det bekräftar hur orättvist det kan bli. Att ägarna har en oinskränkt rätt till sin egendom. Och samtidigt släcker det hoppet för att en mobilisering av hyresgäster skulle på något sätt kunna förändra praxisen, säger Dominika V. Polanska och tillägger:

– Om vi på något sätt ska främja att människor ska ha medbestämmande över sina hem, så är det här ett bakslag för demokratin. Här låser man för hyresgäster att kunna utöva medbestämmande över sin bostad. För att kunna utöva boendeinflytande i sin hyresrätt. Det finns så många fler formella vägar att utöva medbestämmande om du äger bostaden. 

I boken lyfter hon att Hyresnämnden sällan ser till förarbetena till lagen. I det här fallet, med Signalisten, har de än en gång frångått lagstiftningens intentioner och helt gått på fastighetsägarens ekonomiska och tekniska rationella skäl, konstaterar Dominika V. Polanska.

– Det de gör är att hänvisa till egen praxis men också praxis i branschen. De skriver att sådana här renoveringar ofta förekommer i dag.

Genom att Hyresnämnden tar ett sådant här beslut och använder tidigare argument och praxis friskriver de sig från både sociala konsekvenser och den klimatpåverkan en sådan renovering har, menar Dominika V. Polanska. Det är märkligt, anser hon, att det i rådande klimatkris är fastighetsägaren som ska bestämma om omfattande åtgärder och blåsa ut 60tals-köken i stället för att återmontera dem.

– Jag har följt ärendet och suttit med på Hyresnämnden och lyssnat på vad hyresgästerna framfört. Man ger det inte någon tyngd överhuvudtaget. Man hade kunnat göra relining som de föreslagit och ta in tekniska experter för att göra det.

Ett argument från Hyresnämnden är att hyresvärden ”oemotsagd påstått att hyresgästerna genom förhandlingsöverenskommelsen har fått en infattning av de nya hyrorna som är förmånligare än vad som normalt gäller enligt praxis”.

Men med en hyreshöjning på 55 procent spelar en upptrappning av höjningen under tre år ingen roll, menar Jan Bagge och Dominika V. Polanska. Det skyddar inte hyresgästerna och kommer att slå hårt när höjningen väl kommer.

– Besittningsskyddet att bo kvar i en lägenhet du inte har råd med är inte mycket värt om du har inte råd att betala hyran. Det spelar ingen roll om din hyra är förhandlad om den går upp så mycket att du inte får råd. Frågan är, var ska de fattiga människorna bo i vår stad om vi gör det här, säger Dominika V. Polanska.

Någonting som de lyfter är positivt med beslutet är att det inte är enigt. Det finns en skiljaktig ledamot, Hyresgästföreningens representant.

– Det innebär att beslutet får ett lite svagare läge. Det är inte absolut. En skiljaktig ledamot ifrågasätter den normativa effekten av beslutet och visar att det skulle kunna utvecklas åt ett annat håll. Här finns ett behov av en utveckling av hur man tillämpar lagen, säger Dominika V. Polanska.

Det kan innebära lite bättre chanser för hyresgästerna i Bergshamra när de överklagar beslutet. Vilket Jan Bagge bestämt konstaterar att de kommer att göra.

– Det gör vi dels för att vi tycker att det är åt helvete, men också för att det ger oss möjlighet att pressa politiken in i valet. Det är en kommunal bostadsstiftelse och det är politiken som är ytterst ansvariga för det här.

Är det några politiker i Solna som tagit ställning i den här frågan?

– Det är ingen som driver någon fråga egentligen. Däremot har Vänsterpartiet hela tiden reserverat sig mot beslutet om renoveringarna. Men de har inte haft så mycket underlag. Tjänstemännen har hela tiden sagt att det här är absolut nödvändigt. Men jag tycker att vi visat väldigt bra med forskare och experter att man behöver inte alls göra på det här sättet.

Enligt en undersökning som Hyresgästföreningen gjorde i Göteborg riskerar var tredje hushåll att bli tvungna att flytta vid en hyreshöjning på 50 procent. Eftersom deras inkomster då hamnar under vad Statistiska Centralbyrån, SCB, klassar som skälig levnadsnivå.

Även Boverket har konstaterat att en fjärdedel flyttar i samband med omfattande renovering. Och att det finns ett ”klart samband med inkomst och de individer som har låga inkomster flyttar i högre grad än de med högre”.

– Vanligt folk kan inte bo kvar här. Det är en del av en socioekonomisk rensning, om du frågar mig. Det är klasspolitik á la 20-tal. Det är en stor jävla skam, säger Jan Bagge.